Om MaxGE

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har MaxGE skapat 78 blogginlägg för.

Namnbyte och ny förbundsordförande efter kongress!

Förbundets kongress är för denna gång avslutad vilket inneburit namnbyte för förbundet och ny styrelse med ny ordförande. Strokeförbundet håller kongress vart 3e år där ombud från strokeföreningarna runt om i landet samlas för att bland annat välja ny styrelse, lämna in motioner och träffas. Kongressen hålls traditionsenligt i Södertälje. De stora nyheterna från årets kongress innebär ett namnbyte för förbundet från STROKE-Riksförbundet till det lite mer talspråkliga Strokeförbundet. Vi är Sveriges enda förbund med stroke i fokus och Strokeförbundet är något många redan säger, till exempel har vår hemsideadress länge varit just strokeforbundet.se. Nu säger vi farväl till det gamla, lite svårstavade STROKE-Riksförbundet och ser fram emot att både kunna säga och skriva Strokeförbundet. Det innebär också ett jobb med att uppdatera loggan [...]

2022-06-13T08:04:12+02:00

Forskningsstudie om digital rehabilitering

Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet undersöker möjligheter till digital rehabilitering för personer som haft stroke via vårdtjänsten 1177. Ett webbprogram har utvecklats och ligger  nu i stöd- och behandlingsplattformen i Vårdguiden 1177. Den innehåller sju olika moduler. Personen får ta del av korta filmer och genomföra uppgifter via webben. Det kombineras med digitala möten med arbetsterapeuter som ger stöd i förändringsarbetet. – Rehabiliteringen bygger mycket på självreflektion och att utveckla strategier för att personen ska kunna ha ett aktivt vardagsliv. Filmerna är fem till tio minuter och ska inspirera personen inför självreflektionsuppgifterna och samtalen med arbetsterapeuten, säger Ida-Maria Barchéus. Rehabiliteringsprogrammet och är i nuläget inte öppet för alla utan är nu i ett teststadie i och med forskningsprojektet. Detta skriver Luleå tekniska universitet i [...]

2022-07-03T18:59:44+02:00

Sveriges första nationella anhörigstrategi

Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Inom ramen för strategin ger regeringen bland annat tre uppdrag till Socialstyrelsen och utökar statsbidraget för organisationer som stödjer anhöriga. – Vården och omsorgen behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt arbete. Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse både för den närstående och för välfärden. Samtidigt vet vi att många anhöriga ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren. Detta [...]

2022-07-03T19:02:11+02:00

Höjt skadestånd vid fallet med “kulturell svimning”

Fallet då en sjuksköterska felaktigt bedömt en man för "kulturell svimning" när denne hade fått en stroke uppmärksammas nu igen. Skadeståndet till mannens änka höjs nu efter en förlikning mellan Götalandsregionen och Diskrimineringsombudsmannen. ”Det här målet har haft, och kommer att ha, mycket stor betydelse eftersom domen fastställer att det har varit fråga om diskriminering och visar på den risk som diskriminering inom vården innebär för den enskilde. Och även om pengarna aldrig har varit det viktiga för mannens familj är det höga ersättningsbeloppet en klar signal om hur allvarlig den här händelsen är”, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett pressmeddelande. Klicka här för att läsa hela nyheten. Tidigare har, Ove Puisto, ordförande i Strokeförbundet kommenterar domen med att slå fast att diskriminering på [...]

2022-07-03T19:05:37+02:00

Sjukvården missade stroke

En man i 70-årsåldern fick inte behandling för stroke när han kom in till länssjukhuset i Kalmar efter en bilolycka, detta trots att ambulanspersonalen misstänkt att så var fallet. Detta på grund av att han när han kom in till sjukhuset misstogs för att vara alkoholpåverkad rapporterar P4 Kalmar. Nu lex Maria-anmäls fallet av chefsläkaren. Lyssna på klippet här. Att misstänka människor som har stroke för att vara alkoholpåverkade är en inte helt ovanlig företeelse. Därför måste kunskapen och kännedomen om stroke, både inom vården och i allmänhet, bli bättre!

2022-04-12T09:47:21+02:00

Senaste numret av StrokeKontakt

Ett nytt nummer av medlemstidningen StrokeKontakt har förhoppningsvis redan ramlat ner i alla prenumeranters brevlådor! I detta nummer pryds omslaget av Husham Alkahamisi som fick sin första stroke på ICA-lagret och som sedan dess brinner för att sprida kunskap om stroke. Vi träffade Husham en förmiddag i Västerås för ett intressant samtal. Vi har också intervjuat Hélène Pessah-Rasmussen som i många år har arbetat med rehabilitering på Skånes universitetssjukhus, vi skriver även om både häst- och telefonrehabilitering samt om 3d hologram och smarta glasögon som hjälp i rehabiliteringen. Mycket spännande om rehabilitering som ni hör men det är också ett viktigt ämne för den som har haft stroke som vi aldrig kan skriva för mycket om.  Juristen har ordet skriver om vapeninnehav efter stroke och som [...]

2022-07-03T19:21:25+02:00

Ojämlik strokevård i SVT

Tomas Johansson ordförande i Strokeföreningen Värnamo blir intervjuad i SVT nyheter om den stora skillnaden i landet kring hur snabbt man hamnar på en strokeavdelning efter att ha fått en stroke. Länssjukhuset i Jönköping har lägre andel patienter som hamnar på strokeavdelningen medan andra sjukhus i Jönköpings län har bättre statistik. "Det är riktigt stor skillnad faktiskt. Alla skulle ha likadant. Vi har någonting att bita i med förbundet", säger Tomas Johansson. Hur snabbt man hamnar på en strokeavdelning är i många fall vara avgörande för den som får en stroke. Att alla strokepatienter får vård på strokeenhet i enlighet med nationella riktlinjer för strokevård är något vi på Strokeförbundet jobbar för. Detta är en fråga som handlar om jämlik vård, det ska inte [...]

2022-07-03T19:07:32+02:00

Ny broschyr! Dolda funktionsnedsättningar

Nu finns vår nya broschyr - Att leva med dolda funktionsnedsättningar efter stroke att beställa i vår webb-butik. Hjärntrötthet, nedstämdhet, afasi, neglekt med flera, i denna nyproducerade informationsskrift tar vi upp en mängd olika konsekvenser som alltid inte syns på utsidan. Klicka här för att komma till broschyren i webb-butiken!

2022-03-14T18:47:58+01:00

Stroke som arbetsskada – webbinarium

Varmt välkomna till en inspelad version av vårt webbinarium med tema stroke som arbetsskada. I samtalet medverkar Sussi Wenmark som fick sin stroke klassad som arbetsskada, Patrik Magnusson, jurist samt Daniela Bjarne, sakkunnig på Strokeförbundet. Webbinariet hölls den 31 januari 2022. Samtalet arrangerades av oss på Strokeförbundet. Vi är en ideell intresseorganisation som arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Vi arbetar för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke. Tillsammans är vi starka! Stöd oss gärna genom att bli medlem eller skänk en gåva till Strokefonden!

2022-07-03T19:18:43+02:00

Strokefallen fortsätter minska

I en ny rapport från Socialstyrelsen fastslås att strokefallen i Sverige fortsätter att minska. Antalet strokefall i Sverige har minskat under en följd av år. Förra året 2020 drabbades cirka 25 400 personer av stroke, en minskning med nästan 400 personer jämfört med föregående år. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Stroke är när en propp eller blödning ger skador på hjärnan. Om rätt åtgärder sätts in snabbt kan många som drabbas av stroke överleva och komma tillbaka till ett bra liv. – Såväl antalet fall av stroke som antalet döda har minskat med cirka 40 procent sedan 2006. Det beror bland annat på att vården har blivit bättre på förebyggande åtgärder, till exempel läkemedelsbehandlingar vid högt blodtryck, förmaksflimmer eller höga blodfetter, säger Anastasia [...]

2021-12-03T09:33:44+01:00
Till toppen