Om MaxGE

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har MaxGE skapat 78 blogginlägg för.

Sahlgrenska snabbast på trombektomi

Sahlgrenska i Göteborg är i dag det sjukhus i Sverige som gör flest trombektomier, ungefär 300 om året. Det rapporterar svt nyheter om idag. Läs nyheten och se klippet här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sahlgrenskas-strokebehandling-i-varldsklass

2021-12-02T13:20:26+01:00

Strokestudion i Malmö

Allan Hedlund, ordförande för Malmö Strokeförening har samtalat med professor Bo Norrving, en nestor inom svensk och internationell strokevård och forskning, i Strokestudion. Se gärna programmet här och håll också utkik efter fler spännande intervjuer!

2021-11-30T10:33:30+01:00

Webbinarium om hjärntrötthet

Varmt välkomna till en inspelad version av vårt webbinarium med tema hjärntrötthet. I samtalet medverkar Charlotte Lindskog som lever med hjärntrötthet, Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck, författare till boken Den ofattbara hjärntröttheten samt Daniela Bjarne, sakkunnig på STROKE-Riksförbundet. Vi planerar att arrangera ett uppföljning till detta samtal om hjärntrötthet någon gång under början av 2022. Håll även utkik efter andra digitala arrangemang framöver. Samtalet arrangerades av STROKE-Riksförbundet. Vi är en ideell intresseorganisation som arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Vi arbetar för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke. Tillsammans är vi starka! Stöd oss gärna genom att bli medlem eller skänk en [...]

2022-03-14T12:38:09+01:00

Webinarium – tema: Anhörig

Välkommen att i efterhand ta del av det samtal vi arrangerade med tema anhöriga till de som fått stroke. Medverkande: Marie Winbo, Anhörigkonsulent Anita Häggström, Strokeföreningen i Linköping Carina Petersson, Vice ordf. STROKE-Riksf. Daniela Bjarne, Sakkunnig, STROKE Riksf. Samtalet arrangerades av STROKE-Riksförbundet och ägde rum den 12 oktober 2021. Samtalet sändes live via zoom och publiken hade möjlighet att ställa frågor via chatten.

2021-10-14T10:36:44+02:00

Efterlängtad utredning om körkortskrav

Tester av de medicinska synkraven för körkort utreds. Regeringen har idag gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket analysera testmetoder för att bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält för körkort. VTI ska utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer med synfältsbortfall. För att kunna användas som underlag behöver ett test i körsimulator eller ett praktiskt körprov kunna visa om en person kan köra på ett trafiksäkert sätt och därmed kan få undantag från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält. De syntester som används idag är väl beprövade men kan upplevas som trubbiga. Personer som står inför återkallande av körkort eller vars körkort blivit indraget [...]

2021-09-20T09:12:24+02:00

Debatt: Ovärdigt nekas plats på äldreboende

Debatt: Ovärdigt att en strokedrabbad 93-åring nekas plats på äldreboende I Kronoberg län har antalet strokefall ökat under de senaste fem åren, under 2020 fick 363 personer stroke i länet. Att få en stroke innebär för de flesta en stor omställning, både för den som får stroke och dess anhöriga. En stroke kan ge väldigt olika funktionsnedsättningar; både fysiska och kognitiva, synliga och dolda. Stroke kan också ge sociala konsekvenser, det är lätt att man isolerar sig efter en stroke. Otrygghet är även det en vanlig social konsekvens efter stroke. Utifrån artikeln i Smålandsposten om att en ”strokedrabbad 93-åring nekas vård” ställer sig Strokeföreningen i Kronoberg mycket frågande till hur en kommun kan förvägra en gammal man hans trygghet. Hur kan det vara en [...]

2021-09-20T09:00:09+02:00

Strokekontakt nr 3 2021

Tredje numret av årets StrokeKontakt är på ingång! Har du varit sugen på att prova på golf? Vi har träffat Mathias Eriksson som leder grupper med paragolfare i Ljungskile. Vi tar upp mycket av den aktuella forskningen kring stroke; Märta Berthold Lindstedt presenterar sin avhandling om synstörningar efter stroke, Ann-Cathrin Jönsson har forskat om fall efter stroke och forskaren Anders Rosengren har tagit fram Livsstilsverktyget som är en forskningssatsning som tar ett nytt grepp . Vi skriver om Sussi Wensmark som har fått sin stroke klassad som arbetsskada. Vi skriver om hur berättelser om stroke kan hjälpa andra och hur du kan göra för att berätta din historia. Som vanligt kikar vi in hos föreningarna och bjuder på recept och tankenötter. Vi hoppas ni får en trevlig lässtund med detta höstnummer! [...]

2021-09-02T20:50:34+02:00

Digitalt samtal med Ronnie Gardiner

Här kommer ett inspirerande digitalt samtal med Ronnie Gardiner som är grundaren av RGM-metoden. Ronnie berättar om bakgrunden till sitt engagemang och om hur RGM-metoden växt fram. Samtalet leds av Daniela Bjarne på STROKE-Riksförbundet. Tack för att du tittar och sprid gärna vidare i dina egna kanaler!

2021-10-20T15:14:08+02:00

Pressmeddelande: Ny rapport om sexuellt våld

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige: Mer än hälften av personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. 2 av 5 har haft sex efter psykisk påtryckning och en femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld. Detta framkommer i rapporten “Vill du ligga med mig då?” som tagits fram i ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU som lanseras idag. Rapporten bygger på en unik kartläggning av den sexuella hälsan för dessa personer. - Att personer med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld är känt sedan tidigare. Vi ser att detta hör tätt samman med vilken tillgång personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i [...]

2021-06-29T10:37:38+02:00

Pressmeddelande: Dubbelt utanförskap under pandemin!

När STROKE-Riksförbundet lät Novus undersöka hur vardagen har påverkats för våra anhörigmedlemmar på grund av pandemin under 2020 visar det sig att många drabbats av dubbelt utanförskap. Undersökningen visar på att många anhöriga har fått minskad egen tid när aktiviteter och rehabilitering ställts in, samtidigt som undersökningen tydligt visar på ett utbrett digitalt utanförskap. Inställda aktiviteter skapar utanförskap Av de anhöriga var det nästan fyra av tio som upplever sig ha mindre egen tid, nära hälften anger att aktiviteter för den närstående blev inställda under 2020 och drygt var tredje anhörig uppger att de har haft minskade möjligheter till att lämna hemmet. Digitalt utanförskap – stort bortfall När STROKE-Riksförbundet beslutade att göra den här undersökningen via en webbenkät var det också ett sätt att [...]

2021-06-10T18:24:39+02:00
Till toppen