Ökad risk för stroke och hjärtinfarkt efter covid-19

En stor nationell studie vid Umeå universitet, baserad på alla patienter med covid-19 i Sverige, visar att risken för hjärtinfarkt och stroke ökar trefaldigt de första två veckorna efter covid-19. Studien publicerades i den anrika tidskriften The Lancet. Våra resultat visar också hur viktigt det är att vaccinera sig mot covid-19, särskilt äldre människor, som har högre risk för hjärt-kärlsjukdomar, berättar Ioannis Katsoularis, specialistläkare inom kardiologi och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Läs hela artikeln i länken nedan: https://www.umu.se/nyheter/okad-risk-for-hjartinfarkt-och-stroke-efter-covid-19_10729838/

2021-08-16T09:55:44+02:00

Sjukpenning i förebyggande syfte för stroke

Regeringen har  beslutat utifrån sjukdomen covid-19 om ändringar i förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning som innebär att personer med bipolär sjukdom, schizofreni och stroke läggs till listan över riskgrupper. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021. Ändringarna i riskgruppslistan gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Det innebär att personerna kan ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 januari 2021. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/viss-sjukpenning-i-forebyggande-syfte-och-viss-smittbararpenning-till-fler-riskgrupper/

2021-06-01T09:14:59+02:00

Lättillgänglig samlad information om Covidvaccinationer

I samband med att vaccinationerna mot covid- 19 pågår finns behov av lättillgänglig och anpassad information om vaccinen och vaccinationerna till olika grupper. I det här brevet har Socialstyrelsen samlat material  i form av länkar från bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Läkemedelsverket och MSB. Tack vare att det är länkar så får du den alltid den senaste informationen. Infoblad vaccinering 3

2021-04-26T11:33:40+02:00

Svar på frågor om covid vaccin

I Läkemedelsverkets forum finns svar på vanligt förekommande frågor. Här hittar du också en  kategori med specifika frågor kring vaccin mot covid. https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/

2021-03-30T19:52:33+02:00

Digitalt samtal om pandemins inverkan på strokevård och rehabilitering

I ett digitalt samtal möter vi Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin. Samtalet handlar om pandemins inverkan på strokevård och rehabilitering, olika behandlingsmetoder, vikten av vardagsträning och att man kan bli bättre hela livet. Samtalets leds av Daniela Bjarne, sakkunnig på STROKE-Riksförbundet. Vi kommer att ha flera intressanta samtal där du får möta olika människor, dels de som har haft stroke, anhöriga, vårdpersonal, forskare med flera. Du kan ta del av detta samt kommande digitala samtal under den nya rubriken Digitala samtal under menyn "Vad gör vi".

2021-01-28T19:27:57+01:00

Förbundet delar ut drygt fyra miljoner kr

Av 60 forskare, varav 38  kvinnor, som sökte forskningsanslag så fick 46 forskningspengar. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade områden. I år har två projekt som ska forska på Covid och stroke också fått anslag. En av tankarna med utdelade medel är att sprida och stödja strokeforskning inom Sverige. Det är förbundsstyrelsen som fattar det formella beslutet om vilka som ska få anslag, efter att vårt vetenskapliga råd har granskat och bedömt projekten. . Forskningspengarna kommer från Strokefonden, Stroke-Stiftelsen, Stina Smedbergs fond samt Kjellgrens fond. Följande forskare får anslag Vetenskapliga rådet består av följande personer:  Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, ordförande Docent Erik Lundström, Uppsala, sekreterare Professor Mia von Euler, Örebro, ledamot Professor Arne Lindgren, Lund, ledamot Professor Lena von Koch, Stockholm, ledamot Professor [...]

2021-01-28T19:28:56+01:00

Stark efter stroke

Våra kroppar är gjorda för rörelse All rörelse är bra. Lite är bättre än ingenting. Det är stora individuella skillnader på vad man orkar och klarar av att göra. Att röra sig och motionera är en mycket effektiv medicin som stärker din kropp, ökar ditt välbefinnande och minskar risken för återinsjuknande i stroke. Tips! Under Coronatider kan det vara svårt att hålla igång på hemmaplan. Men med hjälp av "Träna med Sofia" på SVT play, som rekommenderas av fysioterapeuter, så kan du få en varierad och allsidig träning. Alla rörelser kan göras på olika sätt utifrån olika behov, till exempel på en stol. Sofia är uppmuntrande och det blir roligt att träna. Det är inte alltid som man känner sig motiverad eller har ork [...]

2020-11-13T13:07:40+01:00

Råd på telefon

Nu under Coronatider så kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig när man har frågor och funderingar om stroke och dess konsekvenser.  Välkommen att ringa oss måndagar och torsdagar mellan kl. 10-11. Daniela Bjarne tar emot ditt samtal, hon är sakkunnig på förbundet och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med stroke. Telefon: 0738 00 11 99 Du kan även skicka din fråga via e-post: daniela@strokeforbundet.se

2021-01-28T19:29:21+01:00

Corona är ett stresstest som blottlägger sprickorna i funktionsrätten

Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats hårt under det senaste året. ”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande  i ett uttalande. Läs pressmeddelandet här

2020-11-27T11:10:33+01:00

Hur har Covid påverkat den akuta strokevården

Antalet fall av stroke som vårdats på sjukhus och som rapporterats in till nationella kvalitetsregister, Riksstroke och Socialstyrelsens patientregister har minskat under 2020 jämfört med året innan.  Däremot har akuta behandlingar, såsom trombolys och trombektomi, getts i samma utsträckning under 2020 som föregående år. Det framkommer i en rapport från Socialstyrelsen som kom i oktober, där man har kartlagt hur vård i det akuta skedet efter stroke har påverkats under covid-19-pandemin, särskilt för personer 70 år och äldre. Vidare kan man läsa att en hög andel, drygt 80 % har under våren 2020 vårdats på strokeenhet eller IVA som första vårdenhet, vilket gäller för alla åldersgrupper. Socialstyrelsen drar slutsatsen att enligt data tillgänglig i dagsläget är att under covid-19-pan-demin har personer 70 år och [...]

2020-11-13T09:47:42+01:00
Till toppen