Corona / Covid-19

Strokerehabilitering under Coronapandemin

Arbetar du eller någon du känner med rehabilitering efter stroke? Besvara då gärna denna webbenkät, från Högskolan Dalarna, som syftar till att få kunskap om förutsättningar för hälso-och sjukvårdspersonal att bedriva strokerehabilitering under den rådande coronapandemin. Länk till enkäten https://bit.ly/3mMb5o3 Enkäten är anonym, svaren kommer att sammanställas och går inte att kopplas till dig som person. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Studien genomförs av Högskolan Dalarna. Ansvarig för studien: Marie Elf, Leg. Sjuksköterska, Professor Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna Tel: +46-70-1917856 E-mail: mel@du.se

2020-10-05T10:35:11+02:00

Coronan har blottat sprickorna i välfärden

Funktionsrätt Sverige, som vårt förbund är medlem i, skriver i ett pressmeddelande om hur Coronan har blottat och fördjupat sprickorna i väldfärden. En Novusenkät som Funktionsrätt har låtit göra visar att livssituationen för många personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har påverkats på ett genomgripande sätt under coronapandemin. Läs pressmeddelandet https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/corona-har-blottat-och-fordjupat-sprickorna-i-valfarden-24547

2020-10-01T11:10:10+02:00

Dags att kompensera riskgrupper fullt ut

Funktionsrätt, där vårt förbund ingår, skriver i ett pressmeddelande att det är dags att kompensera riskgrupperna. https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/dags-att-kompensera-riskgrupper-fullt-ut-24499

2020-09-24T15:13:48+02:00

Ersättning till riskgrupper

Regeringen har äntligen beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september 2020.

2020-08-28T09:54:21+02:00

Vi förtjänar svar gällande corona och smittskyddet

STROKE-Riksförbundet har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och sju andra förbund skrivit en debattartikel gällande smittskyddet av corona i Sverige och vad som utgör grunden för regeringens beslut kring smittskyddspenning och smittbärarpenning. Vi ställer oss frågande till var Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp tog vägen? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Läs debattartikeln:  https://www.altinget.se/artikel/debatt-vi-fortjanar-svar-viktiga-upplysningar-har-tagits-bort

2020-08-10T10:48:02+02:00

Ta del av digitalt samtal från Strokedagen

Strokedagen den 12 maj 2020 är nu förbi. Men under Strokedagen publicerade vi ett digitalt samtal om stroke, corona och om hur man tar sig vidare, mellan Daniela Bjarne, sakkunnig på STROKE-Riksförbundet och Anneli Torsfeldt Heikenborn, styrelseledamot i förbundet och stroke survivor. Efter samtalet fanns det möjlighet att chatta med Daniela och Anneli. Eftersom samtalet var digitalt finns det förstås att ta del av när man vill, här bredvid eller på vår youtubekanal.

2020-06-01T16:41:02+02:00

Råd till hjärnskadade angående coronavirus / covid-19

Ska jag isolera mig från omgivningen? När kan det bli aktuellt att söka vård? Vem ska jag kontakta om jag tror jag behöver sjukhusvård? Vi har skapat en sida med information om coronaviruset / covid-19  med särskilda frågor och svar som kan gälla dig som har hjärnskada (däribland stroke). Informationen är framtagen av Rehabiliteringsmedicinska kliniken, region Östergötland. Länk till sidan: Om coronavirus / covid-19 Illustration av coronaviruset gjord av the Centers for Disease Control and Prevention, USA's motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

2020-05-13T11:36:21+02:00

STROKE-Riksförbundets kansli har begränsad service

På grund av det rådande läget med Covid-19 (Coronaviruset) har förbundskansliet begränsat sin service. Vi har telefontid måndag till torsdag mellan kl. 9-12 och kl.13-15  på förbundets kanslinummer 08 721 88 20. Det går givetvis bra att skänka pengar till Strokefonden och vi skriver minnesblad, men vi har längre leveranstid än normalt. Om man inte har möjlighet att skänka gåvor via hemsidan går det att ringa in sina gåvor till gåvotelefon 0200-88 31 31 mellan 9-12, tisdag, onsdag och torsdag.  Vi kommer att återuppta ordinarie verksamhet så snart det är möjligt men vi vet i detta läge inte när det kommer att ske.

2020-05-19T10:54:10+02:00

“Har man haft stroke är man en riskgrupp”

Professor Bo Norrving, Lund, tillika ordförande för kvalitetsregistret Riksstroke säger att: ”har man fått stroke är man en riskgrupp för Covid-19 (Coronaviruset).  Mitt råd är att vara särskilt försiktig och minimera smittorisk, bättre att vara extra försiktig än att ge något intryck om motsatsen. Det är ju mer än 90 % av alla med stroke som har kärlriskfaktorer som innefattas i riskgruppen och det är få med stroke som är alldeles "rena" från att inte ha någon annan sjukdom som innebär ökad risk. En stor andel är också över 70 år som i sig innebär ökad risk.”

2020-04-15T11:51:57+02:00
Till toppen