Nytt digitalt samtal: Ronnie Gardiner

Här kommer ett inspirerande digitalt samtal med Ronnie Gardiner som är grundaren av RGM-metoden. Ronnie berättar om bakgrunden till sitt engagemang och om hur RGM-metoden växt fram. Samtalet leds av Daniela Bjarne på STROKE-Riksförbundet. Tack för att du tittar och sprid gärna vidare i dina egna kanaler!

2021-07-02T23:36:25+02:00

Pressmeddelande: Dubbelt utanförskap under pandemin!

När STROKE-Riksförbundet lät Novus undersöka hur vardagen har påverkats för våra anhörigmedlemmar på grund av pandemin under 2020 visar det sig att många drabbats av dubbelt utanförskap. Undersökningen visar på att många anhöriga har fått minskad egen tid när aktiviteter och rehabilitering ställts in, samtidigt som undersökningen tydligt visar på ett utbrett digitalt utanförskap. Inställda aktiviteter skapar utanförskap Av de anhöriga var det nästan fyra av tio som upplever sig ha mindre egen tid, nära hälften anger att aktiviteter för den närstående blev inställda under 2020 och drygt var tredje anhörig uppger att de har haft minskade möjligheter till att lämna hemmet. Digitalt utanförskap – stort bortfall När STROKE-Riksförbundet beslutade att göra den här undersökningen via en webbenkät var det också ett sätt att [...]

2021-06-10T18:24:39+02:00

StrokeKontakt nr 2 2021

Årets andra nummer av medlemstidningen StrokeKontakt är snart här! Framsidan pryds av ungdomarna som startade UF-företaget AKUT UF, avgående verksamhetschef Kjell Holm skriver sin sista ledare, nye verksamhetschefen Arne Kanth presenteras och dietisten Sara Dahlin ger hälsosamma tips! Anhörigkonsulent Marie Winbo berättar om anhörigstöd, Strokeföreningen i Kalix berättar om hur de lyckades skaffa en MR-kamera till sjukhuset och som vanligt bjuder vi på recept, soduko, korsord och mycket mer. Trevlig läsning och trevlig sommar!

2021-06-04T16:53:47+02:00

En kort film om: Friskfaktorer

Många stroke går att förebygga! En kort film om friskfaktorer. Dela gärna filmen i era kanaler för att göra fler medvetna om hur man kan förebygga stroke.

2021-06-03T11:23:24+02:00

Kulturell svimning var diskriminering

”Kulturell svimning” var en stroke - Oacceptabelt att vården fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering! Domen där Göteborgs tingsrätt slår fast sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering är föranledd av en händelse vid en fotbollsmatch för två år sedan där en man med sudanesiskt ursprung skadade sig och dagen efter blev allvarligt sjuk och en ambulans tillkallades, den kom med högsta prioritet och mannen var då medvetslös. Ove Puisto, ordförande i STROKE-Riksförbundet kommenterar domen med att slå fast att diskriminering på grund av etnicitet, ålder eller kön ska inte få förekomma. Det är oacceptabelt att vården i det här fallet fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering. Ambulanssjuksköterskan: ”patienten spelar medvetslös” Ambulanssjuksköterskans bedömning när de kom till platsen var dock att mannen inte [...]

2021-05-27T15:53:50+02:00

Yngre strokeanhöriga mår sämre

Nästan varannan yngre anhörig uppger att de har behövt ge mer stöd till sin strokedrabbade under Coronapandemin. Det beror bland annat på att inplanerad rehabilitering blivit inställd. Hälften av de yngre anhöriga säger att deras psykiska och fysiska välbefinnande har försämrats. Det visar en undersökning som STROKE-Riksförbundet har låtit Novus göra. Anhöriga har kontaktat oss och uttryckt oro för att aktiviteter och rehabilitering ställs in under pandemin. Det har även uttryckts fruktan över hur deras närstående ska påverkas och att de kommer behöva vara ett större stöd än vanligt. För att ge oss en tydligare bild har vi i STROKE-Riksförbundet låtit Novus fråga våra anhörigmedlemmar. Anhörig till någon som nyligen fått stroke mår sämre Skillnad på hur länge sedan den närstående fick en stroke [...]

2021-05-26T20:33:26+02:00

Vardagsträning ersätter inte rehabilitering

Kjell Holm, Verksamhetschef på STROKE-Riksförbundet skriver om vikten av rehabilitering i coronapandemins fotspår. Sverige har en akutvård vid stroke som är i världsklass tack vare kunnig och engagerad personal som jobbar i stroketeam, nationella riktlinjer och ett kvalitetsregister för utvärdering. Men det är efter den akuta behandlingen som en ny fas startar. För många strokeöverlevare innebär konsekvenserna efter stroken ett helt annat liv än innan. Det är en utmaning att få tillbaka sina förmågor där egenträning tillsammans med rehabilitering utgör två viktiga faktorer. Många av de som har haft en stroke vittnar om att det är deras egen motivation och drivkraft, att aldrig sluta träna, som ger resultat. Man blir aldrig ”färdig rehabiliterad”, utan det är livslångt arbete med kontinuerlig träning och återkommande rehabilitering. Även [...]

2021-05-12T12:01:34+02:00

Vardagsträning från Västra Götaland

Ett exempel på vardagsträning – som är strokeföreningens tema för 2021 Lena Johansson har köpt sig en trehjulig cykel för att kunna cykla igen efter sin stroke, trots att hon fått dålig balans. Hon tycker det är underbart att kunna röra sig som vanligt igen och hon har spelat in en kort film för oss, för att kanske inspirera några fler. Skriver Strokeföreningen Västra Götaland Se filmen på Strokeföreningen Västra Götaland egen sida!

2021-05-11T14:44:16+02:00

Pressmeddelande

Vardagsträning är a och o för att återhämta sig efter stroke Den 11 maj genomför vi i STROKE-Riksförbundet traditionsenligt vår strokedag, i år med fokus på vardagsträning. På grund av rådande pandemi blir vår strokedag digital. Inställd strokerehabilitering under Coronapandemin har gjort vardagsträningen ännu viktigare.  Vi arrangerar Strokedagen årligen, den andra tisdagen i maj. Då går våra strokeföreningar vanligtvis ut på gator och torg för att sprida kunskap om stroke. Men i år är det annorlunda, med ett fåtal undantag blir det tyvärr inga fysiska aktiviteter runt om i landet på grund av Coronaviruset. Istället arrangerar STROKE-Riksförbundet ett digitalt samtal kring vardagsträning efter stroke. Medverkande är Sivan Jansson, nominerad till årets eldsjäl och Torvald Engvall, författare till boken Ge aldrig upp! Temat vardagsträning är [...]

2021-05-21T10:14:28+02:00

Strokeföreningen Enköping har fått en ny hemsida!

Senast ut i raden av strokeföreningar som har fått hemsida med stöd från STROKE-Riksförbundet är Strokeföreningen Enköping. Hemsidan publicerade i slutet av april och ersätter deras gamla hemsida. https://enkoping.strokeforbundet.se

2021-05-04T17:00:57+02:00
Till toppen