Beställ julkort till förmån för Strokefonden!

Om inte allt för lång tid är julen här! Ni vet väl att vi har förbundets egna julkort i webbshoppen? Beställ ett gäng och skicka en julhälsning till nära och kära, eller varför inte kollegor, patienter eller till föreningens medlemmar? Genom att köpa våra julkort stödjer ni Strokefonden och bidrar till att fler kan hjälpa oss i kampen mot stroke. Klicka här eller på bilden till höger för att komma till webb-butiken!

2021-10-20T15:04:57+02:00

Webinarium – tema: Anhörig

Välkommen att i efterhand ta del av det samtal vi arrangerade med tema anhöriga till de som fått stroke. Medverkande: Marie Winbo, Anhörigkonsulent Anita Häggström, Strokeföreningen i Linköping Carina Petersson, Vice ordf. STROKE-Riksf. Daniela Bjarne, Sakkunnig, STROKE Riksf. Samtalet arrangerades av STROKE-Riksförbundet och ägde rum den 12 oktober 2021. Samtalet sändes live via zoom och publiken hade möjlighet att ställa frågor via chatten.

2021-10-14T10:36:44+02:00

Debatt: Ovärdigt nekas plats på äldreboende

Debatt: Ovärdigt att en strokedrabbad 93-åring nekas plats på äldreboende I Kronoberg län har antalet strokefall ökat under de senaste fem åren, under 2020 fick 363 personer stroke i länet. Att få en stroke innebär för de flesta en stor omställning, både för den som får stroke och dess anhöriga. En stroke kan ge väldigt olika funktionsnedsättningar; både fysiska och kognitiva, synliga och dolda. Stroke kan också ge sociala konsekvenser, det är lätt att man isolerar sig efter en stroke. Otrygghet är även det en vanlig social konsekvens efter stroke. Utifrån artikeln i Smålandsposten om att en ”strokedrabbad 93-åring nekas vård” ställer sig Strokeföreningen i Kronoberg mycket frågande till hur en kommun kan förvägra en gammal man hans trygghet. Hur kan det vara en [...]

2021-09-20T09:00:09+02:00

Strokekontakt nr 3 2021

Tredje numret av årets StrokeKontakt är på ingång! Har du varit sugen på att prova på golf? Vi har träffat Mathias Eriksson som leder grupper med paragolfare i Ljungskile. Vi tar upp mycket av den aktuella forskningen kring stroke; Märta Berthold Lindstedt presenterar sin avhandling om synstörningar efter stroke, Ann-Cathrin Jönsson har forskat om fall efter stroke och forskaren Anders Rosengren har tagit fram Livsstilsverktyget som är en forskningssatsning som tar ett nytt grepp . Vi skriver om Sussi Wensmark som har fått sin stroke klassad som arbetsskada. Vi skriver om hur berättelser om stroke kan hjälpa andra och hur du kan göra för att berätta din historia. Som vanligt kikar vi in hos föreningarna och bjuder på recept och tankenötter. Vi hoppas ni får en trevlig lässtund med detta höstnummer! [...]

2021-09-02T20:50:34+02:00

Digitalt samtal med Ronnie Gardiner

Här kommer ett inspirerande digitalt samtal med Ronnie Gardiner som är grundaren av RGM-metoden. Ronnie berättar om bakgrunden till sitt engagemang och om hur RGM-metoden växt fram. Samtalet leds av Daniela Bjarne på STROKE-Riksförbundet. Tack för att du tittar och sprid gärna vidare i dina egna kanaler!

2021-10-20T15:14:08+02:00

Pressmeddelande: Dubbelt utanförskap under pandemin!

När STROKE-Riksförbundet lät Novus undersöka hur vardagen har påverkats för våra anhörigmedlemmar på grund av pandemin under 2020 visar det sig att många drabbats av dubbelt utanförskap. Undersökningen visar på att många anhöriga har fått minskad egen tid när aktiviteter och rehabilitering ställts in, samtidigt som undersökningen tydligt visar på ett utbrett digitalt utanförskap. Inställda aktiviteter skapar utanförskap Av de anhöriga var det nästan fyra av tio som upplever sig ha mindre egen tid, nära hälften anger att aktiviteter för den närstående blev inställda under 2020 och drygt var tredje anhörig uppger att de har haft minskade möjligheter till att lämna hemmet. Digitalt utanförskap – stort bortfall När STROKE-Riksförbundet beslutade att göra den här undersökningen via en webbenkät var det också ett sätt att [...]

2021-06-10T18:24:39+02:00

StrokeKontakt nr 2 2021

Årets andra nummer av medlemstidningen StrokeKontakt är snart här! Framsidan pryds av ungdomarna som startade UF-företaget AKUT UF, avgående verksamhetschef Kjell Holm skriver sin sista ledare, nye verksamhetschefen Arne Kanth presenteras och dietisten Sara Dahlin ger hälsosamma tips! Anhörigkonsulent Marie Winbo berättar om anhörigstöd, Strokeföreningen i Kalix berättar om hur de lyckades skaffa en MR-kamera till sjukhuset och som vanligt bjuder vi på recept, soduko, korsord och mycket mer. Trevlig läsning och trevlig sommar!

2021-06-04T16:53:47+02:00

En kort film om: Friskfaktorer

Många stroke går att förebygga! En kort film om friskfaktorer. Dela gärna filmen i era kanaler för att göra fler medvetna om hur man kan förebygga stroke.

2021-06-03T11:23:24+02:00

Kulturell svimning var diskriminering

”Kulturell svimning” var en stroke - Oacceptabelt att vården fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering! Domen där Göteborgs tingsrätt slår fast sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering är föranledd av en händelse vid en fotbollsmatch för två år sedan där en man med sudanesiskt ursprung skadade sig och dagen efter blev allvarligt sjuk och en ambulans tillkallades, den kom med högsta prioritet och mannen var då medvetslös. Ove Puisto, ordförande i STROKE-Riksförbundet kommenterar domen med att slå fast att diskriminering på grund av etnicitet, ålder eller kön ska inte få förekomma. Det är oacceptabelt att vården i det här fallet fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering. Ambulanssjuksköterskan: ”patienten spelar medvetslös” Ambulanssjuksköterskans bedömning när de kom till platsen var dock att mannen inte [...]

2021-05-27T15:53:50+02:00

Yngre strokeanhöriga mår sämre

Nästan varannan yngre anhörig uppger att de har behövt ge mer stöd till sin strokedrabbade under Coronapandemin. Det beror bland annat på att inplanerad rehabilitering blivit inställd. Hälften av de yngre anhöriga säger att deras psykiska och fysiska välbefinnande har försämrats. Det visar en undersökning som STROKE-Riksförbundet har låtit Novus göra. Anhöriga har kontaktat oss och uttryckt oro för att aktiviteter och rehabilitering ställs in under pandemin. Det har även uttryckts fruktan över hur deras närstående ska påverkas och att de kommer behöva vara ett större stöd än vanligt. För att ge oss en tydligare bild har vi i STROKE-Riksförbundet låtit Novus fråga våra anhörigmedlemmar. Anhörig till någon som nyligen fått stroke mår sämre Skillnad på hur länge sedan den närstående fick en stroke [...]

2021-05-26T20:33:26+02:00
Till toppen