Högt blodtryck behöver behandlas mer

Nio av tio patienter med högt blodtryck får inte tillräcklig behandling och löper därmed ökad risk för till exempel stroke och hjärtinfarkt och förtidig död, visar en studie vid Göteborgs universitet. Till exempel nådde 50 procent av de undersökta patienterna sina blodtrycksmål och bara 20 procent blodfettsmålen, det tas upp i följande nyhetsinslag på SR: https://sverigesradio.se/artikel/hogt-blodtryck-behover-behandlas-mer

2021-07-29T09:26:05+02:00

Nytt digitalt samtal: Ronnie Gardiner

Här kommer ett inspirerande digitalt samtal med Ronnie Gardiner som är grundaren av RGM-metoden. Ronnie berättar om bakgrunden till sitt engagemang och om hur RGM-metoden växt fram. Samtalet leds av Daniela Bjarne på STROKE-Riksförbundet. Tack för att du tittar och sprid gärna vidare i dina egna kanaler!

2021-07-02T23:36:25+02:00

Pressmeddelande: Ny rapport om sexuellt våld

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige: Mer än hälften av personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. 2 av 5 har haft sex efter psykisk påtryckning och en femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld. Detta framkommer i rapporten “Vill du ligga med mig då?” som tagits fram i ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU som lanseras idag. Rapporten bygger på en unik kartläggning av den sexuella hälsan för dessa personer. - Att personer med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld är känt sedan tidigare. Vi ser att detta hör tätt samman med vilken tillgång personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i [...]

2021-06-29T10:37:38+02:00

Efterlysning av deltagare till EXOPULSE Mollii Suit-registret

Vill du vara deltagare till Mollii Suit-registret som är en klinisk databas för dokumentation av rutinutprovningar och för att följa patienternas potentiella förbättringar under en 1-månadsperiod? Den samlade kunskapen används i det långsiktiga arbetet för att förbättra dräkten. Mollii Suit är ett medicintekniskt hjälpmedel för neuromodulering avsedd för att slappna av spastiska och spända muskler och minska smärta. Det är ett enkelt och säkert hjälpmedel som kan öka livskvalitet, minska muskulär smärta samt stötta användaren att snabbare återfå motorisk kontroll. Mer information och anmälningsformulär finns här: www.molliisuit.se/ OBS, STROKE-Riksförbundet väljer att sprida denna efterlysning då det kan ligga i linje med att skapa ”bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke”. Vi tar INTE ställning för använde eller förordar INTE använde av specifika medicinsktekniska hjälpmedel. [...]

2021-06-28T21:09:15+02:00

Undersköterskans stroke klassad som arbetsskada

Undersköterskan Sussi Wensmarks stroke godkänns som arbetsskada. Hon får nu livränta. Det är ett sällsynt besked som hon jobbat hårt för, övertygad om att stress orsakade stroken. Det skriver tidningen Arbetet. https://arbetet.se/2021/06/18/underskoterskans-stroke-en-arbetsskada-nu-far-hon-livranta/ Läs tidigare artiklar från Arbetet som handlar om Sussis kamp: https://arbetet.se/2019/11/12/underskoterskan-fick-slass-for-ratt-vard-efter-sin-stroke/ https://arbetet.se/2018/03/14/skyddsombudet-stressen-pa-jobbet-gav-mig-en-stroke/

2021-06-23T19:26:34+02:00

Funktionsrättsrörelsen uppvaktar arbetsmarknads-ministern

Hög- eller lågkonjunktur spelar inte någon större roll, sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. ”Det här är oerhört kostsamt både för samhällsekonomin och den enskilde. Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. http://Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

2021-06-16T09:42:47+02:00

StrokeKontakt nr 2 2021

Årets andra nummer av medlemstidningen StrokeKontakt är snart här! Framsidan pryds av ungdomarna som startade UF-företaget AKUT UF, avgående verksamhetschef Kjell Holm skriver sin sista ledare, nye verksamhetschefen Arne Kanth presenteras och dietisten Sara Dahlin ger hälsosamma tips! Anhörigkonsulent Marie Winbo berättar om anhörigstöd, Strokeföreningen i Kalix berättar om hur de lyckades skaffa en MR-kamera till sjukhuset och som vanligt bjuder vi på recept, soduko, korsord och mycket mer. Trevlig läsning och trevlig sommar!

2021-06-04T16:53:47+02:00

En kort film om: Friskfaktorer

Många stroke går att förebygga! En kort film om friskfaktorer. Dela gärna filmen i era kanaler för att göra fler medvetna om hur man kan förebygga stroke.

2021-06-03T11:23:24+02:00

Sjukpenning i förebyggande syfte för stroke

Regeringen har  beslutat utifrån sjukdomen covid-19 om ändringar i förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning som innebär att personer med bipolär sjukdom, schizofreni och stroke läggs till listan över riskgrupper. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021. Ändringarna i riskgruppslistan gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Det innebär att personerna kan ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 januari 2021. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/viss-sjukpenning-i-forebyggande-syfte-och-viss-smittbararpenning-till-fler-riskgrupper/

2021-06-01T09:14:59+02:00

Hjälpmedel på väg att bli en klassfråga

I Sverige uppskattas över en miljon människor leva med funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Tack vare snabba tekniska landvinningar kan allt fler funktionsnedsättningar kompenseras med hjälpmedel. Det främjar jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället, det skriver Funktionsrätt Sverige (där STROKE-Riksförbundet är en av medlemmarna) i en debattartikel i Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfraga

2021-05-26T11:30:47+02:00
Till toppen