Vill du vara med i enkät om läkemedel?

Enkät till ett forskningsprojekt om läkemedel och Nationella läkemedelslistan. Undersökningen genomförs av forskare vid Linnéuniversitetet på uppdrag av E-hälsomyndigheten. Är du en person som regelbundet använder tre eller fler läkemedel eller hjälper du en anhörig/närstående med dennes läkemedel? Vänligen bidra till denna nationella forskningsstudie genom att svara på denna enkät (tar ca 5-10 minuter) om hur du upplever information och hantering av dina eller din närståendes läkemedel. Enkäten innehåller också tre frågor om nationella läkemedelslistan, men inga förkunskaper om denna behövs. Forskningsprojektet genomförs av forskare vid Linnéuniversitetet på uppdrag av E-hälsomyndigheten. Via länken nedan kommer du till enkäten där du också får mer information om studien, hur vi hanterar data från enkäten och kontaktuppgifter till ansvarig forskare. Länk till enkät: https://survey.lnu.se/lakemedelslistaPAN Ansvarig forskare för [...]

2021-04-12T12:18:41+02:00

Svar på frågor om covid vaccin

I Läkemedelsverkets forum finns svar på vanligt förekommande frågor. Här hittar du också en  kategori med specifika frågor kring vaccin mot covid. https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/

2021-03-30T19:52:33+02:00

Debatt: Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande

Under pandemin har redan existerande sprickor i välfärden blottats och samhällets ambition om tillgänglighet, delaktighet och likabehandling kommit på skam. Det står klart att vårt lands krisberedskap behöver utvecklas i förhållande till personer med funktionsnedsättning, skriver Smer och Funktionsrätt Sverige. Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle här

2021-03-23T20:29:09+01:00

Britt-Marie, 57, måste jobba trots hjärnblödning och epilepsi

Britt-Marie Markusson i Sölvesborg har mångårig yrkeslivserfarenhet som assistent inom skola och barnomsorg. När hon var 52 år tog det stopp. – Då small det. Jag fick hjärnblödning och epilepsi, säger hon. I december förra året beslutade Försäkringskassan att dra in hennes sjukpenning och kom fram till att hon kan börja jobba igen. Läs hela artikeln från svt nyheter här. 

2021-03-23T10:30:02+01:00

Debatt: Gör inte partipolitik av mänskliga rättigheter

Gör inte partipolitik av mänskliga rättigheter Regeringen har aviserat att ett institut för mänskliga rättigheter ska inrättas som en ny myndighet nästa år. Nyligen beslutades om propositionen och frågan hamnar nu på riksdagens bord. Vi vädjar till riksdagspartierna: gör inte partipolitik av mänskliga rättigheter. Rösta igenom ett efterlängtat MR-institut, skriver 20 organisationer, bland annat Funktionsrätt Sverige. Läs hela artikeln här

2021-03-23T10:19:41+01:00

Pressmeddelande: En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara?

Idag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift om socialförsäkringen och ställer samtidigt företrädare för riksdagspartierna mot väggen i ett webbinarium. ”Vi behöver svar. När vi ser Försäkringskassans prognoser om ständigt sjunkande sjuktal undrar vi hur många – om ens någon – kommer omfattas av sjukförsäkringen i framtiden”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. Våra medlemsförbund har länge vittnat om en alltmer restriktiv tillämpning hos Försäkringskassan. Resultat från vår enkätundersökning genomförd hösten 2019 som omfattar alla ersättningsformer, bekräftar att många möts av misstänksamhet, långdragna granskningar, avslag och indragningar. Bland våra 46 medlemsförbund som samlar personer med kroniska sjukdomar, psykiska, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar finns otaliga exempel där människor istället för rehabilitering och stöd, blir utförsäkrade och ställda utan försörjning. ”Försäkringskassans agerande har satt rättssäkerheten ur spel, och [...]

2021-03-09T11:55:03+01:00

Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning

Allt fler personer med funktionsnedsättningar vittnar om att det både blivit krångligare att söka och svårare att få bidrag för bostadsanpassning. I en ny rapport konstateras att antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag i genomsnitt har minskat med 24 procent de senaste åren, skriver ordförandena för Svensk Bostadsanpassning, Funktionsrätt Sverige och Sveriges Arbetsterapeuter.  Länk till debattartikeln

2021-02-23T09:28:39+01:00

Spasticitet efter stroke är ett vanligt problem – artikel i Neurologi i Sverige

I senaste numret av Neurologi i Sverige kan man läsa artikeln Spasticitet efter stroke är ett vanligt problem. Socialstyrelsens skärpta riktlinjer säger att spasticitetsbehandling efter stroke ska prioriteras. Ändå är det tusentals strokepatienter som inte får den eftervård som behövs – trots att det finns behandling. Varför är det så? Läs artikeln, skriven av Matilda Lann, här. www.neurologiisverige.se

2021-02-17T20:52:17+01:00

För få kvinnor i strokestudie

Stroke drabbar både män och kvinnor. Trots det är det en global och ihållande trend att kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier av strokebehandlingar. Det tas upp i radion i P1 där professor Mia von Euler intervjuas. Till inslaget

2021-02-16T12:25:15+01:00
Till toppen