startsidan

Petra fick stroke under TV4 inspelning av Robinson

Under inspelningen av tv-programmet Robinson 2011 fick Petra Ljungberg en stroke. Hon var då bara 26 år. Snart släpps filmen ”1605 dagar och nätter”, som handlar om när hon fick stroke och hennes liv efter det och kampen för att få rehabilitering. STROKE-Riksförbundet har finansierat och varit en del av framtagandet av dokumentärfilmen. Filmen kommer att visas från och med den 29 oktober här på vår hemsida och på TV4 Play. Klicka här för att se inslaget när Petra är med i TV4 Nyhetsmorgon!

2020-10-25T10:52:56+01:00

Strokeöverlevare måste få sin rehabilitering

I ett inslag på Ekot i radions P1 framhåller Kjell Holm, verksamhetschef på förbundet att "det är väldigt viktigt att strokeöverlevare verkligen får sin rehabilitering för det får annars oerhört stora konsekvenser för det fortsatta livet som också ska levas efter en stroke". Även Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor kommer till tals i programmet vad gäller undanträngningseffekter när även Covidpatienter behöver neurologisk rehab. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7577008

2020-10-23T16:12:18+02:00

Bli medlem nu!

Passa på och bli medlem nu, så gäller medlemskapet hela 2021 för endast 215 kr. Du blir både medlem i förbundet och i din närmaste lokalförening. Bli medlem

2020-10-09T13:14:55+02:00

Rösta på Sivan till årets eldsjäl

Sivan Jansson fick stroke 2011, hon var då ordförande för föreningen Fjällorna, en förening för kvinnor som på hennes initiativ startades 2003.  Efter sin stroke insåg hon att "det finns ingen bättre rehab än att fiska och vara ute i naturen".  Nu är Sivan en av finalisterna till årets eldsjäl. Gå in och titta på en härlig film med Sivan och "hennes fjällor"  och rösta på henne. https://aretseldsjal.se/finalister/

2020-10-09T12:51:08+02:00

Ny film om AKUT-testet

Lär dig AKUT-testet och rädda liv! Vi har producerat en ny film om AKUT-testet som du kan se här nedan. Sprid den gärna i era kanaler för att öka kunskapen om hur man kan upptäcka stroke! A - Ansikte Kan du le, eller hänger ena sidan av ansiktet? RING 112 K - Kropp Lyft armarna och håll kvar i 10 sekunder. Har personen tecken på svaghet/förlamning i någon arm? Faller ena armen ner? RING 112 U - Uttal Säg meningen: “Det är vackert väder idag”. Har personen svårt att hitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt? RING 112 T - Tid Symtomen kommer plötsligt och måste behandlas snabbt! RING 112 Cirka 80% av alla strokefall kan upptäckas med hjälp av AKUT-testet. Lägg det [...]

2020-10-06T12:46:48+02:00

Stroke har många ansikten

Stroke är något som påverkar många. Förutom den som fått stroke påverkas människor runt omkring, familj och anhöriga.  Stroke har många ansikten vill vi förmedla med dessa bilder. Fotograf: Max Green Ekelin

2020-10-09T12:54:55+02:00

Strokerehabilitering under Coronapandemin

Arbetar du eller någon du känner med rehabilitering efter stroke? Besvara då gärna denna webbenkät, från Högskolan Dalarna, som syftar till att få kunskap om förutsättningar för hälso-och sjukvårdspersonal att bedriva strokerehabilitering under den rådande coronapandemin. Länk till enkäten https://bit.ly/3mMb5o3 Enkäten är anonym, svaren kommer att sammanställas och går inte att kopplas till dig som person. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Studien genomförs av Högskolan Dalarna. Ansvarig för studien: Marie Elf, Leg. Sjuksköterska, Professor Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna Tel: +46-70-1917856 E-mail: mel@du.se

2020-10-05T10:35:11+02:00

Dags att ställa politikerna till svars

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit gällande i Sverige i över 10 år. Fortfarande finns det allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonventionen. På den här sidan kan du ta del av civilsamhällets granskning av situationen och våra förslag till förändringar. https://respektforrattigheter.se/

2020-10-01T11:54:14+02:00

Coronan har blottat sprickorna i välfärden

Funktionsrätt Sverige, som vårt förbund är medlem i, skriver i ett pressmeddelande om hur Coronan har blottat och fördjupat sprickorna i väldfärden. En Novusenkät som Funktionsrätt har låtit göra visar att livssituationen för många personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har påverkats på ett genomgripande sätt under coronapandemin. Läs pressmeddelandet https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/corona-har-blottat-och-fordjupat-sprickorna-i-valfarden-24547

2020-10-01T11:10:10+02:00

Vårdförlopp för stroke ska ge mer jämlik vård

Det handlar om att optimera vårdkedjorna och att man, oavsett var man bor i landet, får en jämlik strokevård. Därmed inte sagt att alla ska ha samma vård, säger Anna Bråndal, fysioterapeut och forskare vid Umeå universitet som har varit med i framtagningen av vårdförloppet för stroke. Läs hela artikeln från Vård och omsorg https://www.vk.se/2020-09-10/strokevarden-ska-ga-i-takt

2020-09-28T10:53:27+02:00
Till toppen