Till innehåll på sidan

Funktionshinderorganisationer

I Sverige finns det både mindre och större organisationer som företräder olika former av funktionshinder. I dessa organisationer kan man precis som i Strokeförbundet få stöd och information om sitt funktionshinder. Samtliga funktionshinderorganisationer bidrar även med opinionsbildning gentemot regering, riksdag och andra makthavare.

Strokeförbundet – en del av Funktionsrätt Sverige

Strokeförbundet är en av Funktionsrätt Sveriges 41 medlemsförbund. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Det finns också samarbetsorganisationer för funktionsrättsföreningar i län och kommuner.