I Sverige finns det både mindre och större organisationer som företräder olika former av funktionshinder. I dessa organisationer kan man precis som i STROKE-Riksförbundet få stöd och information om sitt funktionshinder. Samtliga funktionshinderorganisationer bidrar även med opinionsbildning gentemot regering, riksdag och andra makthavare.

Funktionsrätt Sverige
STROKE-Riksförbundet är en av Funktionsrätt Sveriges 41 medlemsförbund. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Det finns också samarbetsorganisationer för funktionsrättsföreningar i län och kommuner.