Till innehåll på sidan

Internationellt

I många länder finns det organisationer som samlar de som har haft stroke, deras anhöriga och i många fall även de som jobbar med stroke. De nordiska ländernas organisationer organiserar sig på liknande sätt som vi, medan det i andra delar av Europa finns en stor variation.

  • Stroke Alliance For Europe (SAFE) är en europeisk sammanslutning av 30 medlemsländer. Strokeförbundet är medlem i SAFE. SAFE arbetar med att minska antalet som får stroke, samt att de som får stroke får en god vård, rehabilitering och det stöd de behöver.SAFE jobbar aktivt med att starta strokeorganisationer i de länder där det fortfarande saknas sådana. Deras intressepolitiska arbete riktar sig främst mot EU och EU-parlamentet.
  • European Stroke Organisation (ESO) är en sammanslutning av strokeforskare och läkare, nationella och regionala strokeorganisationer.
  • World Stroke Organization (WSO) är världens ledande organisation i kampen mot stroke. WSO har mer än 4 000 enskilda medlemmar och över 60 organisationsmedlemmar från 85 olika länder.

Olika länders strokeorganisationer