Till innehåll på sidan

Lagtexter relevanta för dig som haft stroke

Här har vi samlat de lagtexter som vi anser är relevanta för dig som haft en stroke eller som anhöriga kommer i kontakt med. Ett stort antal lagar och förordningar kan påverka dig. Som medlem i Strokeförbundet har du möjlighet till ett kostnadsfritt samtal med vår jurist.

Vilket ansvar har landstinget? Kommunen?

Bra att veta för de som behöver personlig assistans.

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma.

Många patienter som ligger inne på sjukhus har fortsatt stora behov av vård efter hemkomsten. Man kan behöva stöd från sin hemkommun. För att patienten ska få god medicinsk och social omvårdnad bör därför den behandlande läkaren på sjukhuset starta en så kallad samordnad vårdplanering