Till innehåll på sidan

Myndigheter

Här kan du läsa om de myndigheter som du kan komma i kontakt med efter att du har haft en stroke eller som anhörig.

Myndighet som bevakar frågor om rättigheter för bland annat funktionshindrade personer.

Myndighet som bland annat förebygger ohälsa, främjar hälsa, stödjer forskning inom folkhälsoområdet.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Myndigheten arbetar med andra myndigheter, kommuner och landsting.

Till Patientnämnden kan du kostnadsfritt vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Tillsynsmyndighet för medicinsk verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar dessa.

Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de medicinska metoderna som används inom vården.

En statlig myndighet som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för det statliga tandvårdsstödet.