Till innehåll på sidan

Övrigt

Här nedan finns det länkar som kan vara bra att ha kännedom om vid behov.  Det är bland annat länkar till 1177 Vårdguiden, Assistanskollen, Teletal med flera.

1177 Vårdguiden är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Vårdguiden erbjuder bland annat sjukvårdsrådgivning, information och e-tjänster. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. Kallades tidigare Sjukvårdsrådgivningen.

För den som har skadats i hälso- och sjukvården eller har synpunkter på vården.

En tjänst som är öppen och tillgänglig för alla och som erbjuder telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter eller vid annat behov av stöd under samtalet. Det innebär att man får hjälp med att ringa ett så kallat trepartssamtal där tolken endast finns med i bakgrunden som stöd. Öppettider hos Teletal är vardagar 08-20, helger 12-16. Tjänsten är kostnadsfri.

Syftet med Texttelefoni.se är att underlätta för personer med hörselnedsättningar eller talsvårigheter att ringa genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Förmedlingen sker genom tal och/eller text beroende på användarens behov. Tjänsten är kostnadsfri och är öppen dygnet runt alla dagar på året.

Läs mer här om tillgängliga webbsidor, hur man tecknar teckenspråksabonnemang med mera

På den här sidan kan man jämföra olika privata assistansgivare med varandra.

En hjälpmedelsutställning på webben med fakta, tips och idéer samlade under ett tak.

På hemsidan får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet.

Branschförening för forskande läkemedelsföretag. Innehåller information om föreningen, regelsystem för läkemedelsinformation, rapporter med mera.

En ortopedingenjör provar ut ortopedtekniska hjälpmedel, proteser och ortoser, vilka är hjälpmedel som sitter utanpå kroppen och som ersätter en kroppsdel eller en förlorad funktion.