Här nedan finns det länkar som kan vara bra att ha kännedom om vid behov.  Det är bland annat länkar till 1177 Vårdguiden, Assistanskollen, Teletal med flera.

1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Vårdguiden erbjuder bland annat sjukvårdsrådgivning, information och e-tjänster. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. Kallades tidigare Sjukvårdsrådgivningen.

Patientförsäkringsföreningen
För den som har skadats i hälso- och sjukvården eller har synpunkter på vården.

Teletal
Talstöd – Läs- och skrivstöd – Minnesstöd vid telefonsamtal. En nationell kostnadsfri tjänst för alla.

Tillgänglighet på Internet
Läs mer här om tillgängliga webbsidor, hur man tecknar teckenspråksabonnemang med mera.

Assistanskoll
På den här sidan kan man jämföra olika privata assistansgivare med varandra.

Hjälpmedelstorget
En hjälpmedelsutställning på webben med fakta, tips och idéer samlade under ett tak.

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
På hemsidan får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet.

Inte nöjd med vården?
Socialstyrelsens folder som beskriver hur du gör om du vill lämna synpunkter eller klagomål på vården och vart du ska vända dig.

De forskande läkemedelsföretagen i Sverige – LIF
Branschförening för forskande läkemedelsföretag. Innehåller information om föreningen, regelsystem för läkemedelsinformation, rapporter med mera.

Sveriges Ortopedingenjörers förening – SOIF
En ortopedingenjör provar ut ortopedtekniska hjälpmedel, proteser och ortoser, vilka är hjälpmedel som sitter utanpå kroppen och som ersätter en kroppsdel eller en förlorad funktion.