Här nedan finns det länkar som kan vara bra att ha kännedom om vid behov.  Det är bland annat länkar till 1177 Vårdguiden, Assistanskollen, Teletal med flera.

1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Vårdguiden erbjuder bland annat sjukvårdsrådgivning, information och e-tjänster. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. Kallades tidigare Sjukvårdsrådgivningen.

Patientförsäkringsföreningen
För den som har skadats i hälso- och sjukvården eller har synpunkter på vården.

Teletal
En tjänst som är öppen och tillgänglig för alla och som erbjuder telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter eller vid annat behov av stöd under samtalet. Det innebär att man får hjälp med att ringa ett så kallat trepartssamtal där tolken endast finns med i bakgrunden som stöd. Öppettider hos Teletal är vardagar 08-20, helger 12-16. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni
Syftet med Texttelefoni.se är att underlätta för personer med hörselnedsättningar eller talsvårigheter att ringa genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Förmedlingen sker genom tal och/eller text beroende på användarens behov. Tjänsten är kostnadsfri och är öppen dygnet runt alla dagar på året.

Tillgänglighet på Internet
Läs mer här om tillgängliga webbsidor, hur man tecknar teckenspråksabonnemang med mera.

Assistanskoll
På den här sidan kan man jämföra olika privata assistansgivare med varandra.

Hjälpmedelstorget
En hjälpmedelsutställning på webben med fakta, tips och idéer samlade under ett tak.

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
På hemsidan får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet.

Inte nöjd med vården?
Socialstyrelsens folder som beskriver hur du gör om du vill lämna synpunkter eller klagomål på vården och vart du ska vända dig.

De forskande läkemedelsföretagen i Sverige – LIF
Branschförening för forskande läkemedelsföretag. Innehåller information om föreningen, regelsystem för läkemedelsinformation, rapporter med mera.

Sveriges Ortopedingenjörers förening – SOIF
En ortopedingenjör provar ut ortopedtekniska hjälpmedel, proteser och ortoser, vilka är hjälpmedel som sitter utanpå kroppen och som ersätter en kroppsdel eller en förlorad funktion.