Vi delar ut 4,7 miljoner kronor 2022 ur Strokefonden, Stroke-Stiftelsen, Stina Smedbergs fond och Kjellgrens fond. Projekten ska vara fokuserade på stroke. Sista ansökningsdag är 15 september. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade områden.

Ett antal forskare erhåller vanligen från 20 000 kr till cirka 250 000 kr. En av tankarna med utdelade medel är att sprida och stödja strokeforskning inom Sverige. Därför är flera ansökningar från samma forskargrupp sällan prioriterade.

Projekt som tilldelas medel vid utdelningen har dessförinnan granskats och bedömts av vårt vetenskapliga råd. Kvaliteten på projekten ska vara av högt vetenskapligt värde.

Vetenskapliga rådet består av följande personer: 
Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, ordförande
Professor Erik Lundström, Uppsala, sekreterare
Professor Mia von Euler, Örebro, ledamot
Professor Arne Lindgren, Lund, ledamot
Professor Brynjar Fure, Örebro, ledamot
Professor Lena von Koch, Leksand, ledamot
Professor Maria Larsson-Lund, Luleå, ledamot
Docent Cesare Patrone, Stockholm, ledamot

Stadgar för Strokefonden
Inriktning för Strokefonden
Underlag för Vetenskapliga rådet