Till innehåll på sidan

Ansökan

Sista ansökningsdag för forskningsanslag från Strokefonden är den 15 september.

Bra att veta

  • Du som söker för första gången, glöm inte att om du erhåller forskningsanslag så förbinder du dig att rapportera in till förbundet inom två år från det du fick anslaget en redogörelse för projektets interimsresultat.
  • Du som söker ytterligare anslag för samma forskningsprojekt ska redovisa vad som hittills har gjorts i pågående projekt.
  • Hantering av personuppgifter. När du söker forskningsmedel ur Strokefonden samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i organisationens register över de som erhåller forskningsanslag. I de fall ansökningar avslås raderas personuppgifterna. Personuppgifterna används för att säkerställa att den som erhållit anslag, inom två år inkommer med redogörelse för projektets interimsresultat. Personuppgifter kopplade till korrekt redovisade forskningsprojekt raderas sju år efter ansökningsåret. Vid hantering av personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR).

Riktlinjer för ansökan

Till ansökningssystemet