Här kan du läsa hur du söker forskningsbidrag.

  • Klicka på ansökningsknappen här bredvid och spara blanketten på din dator
  • Fyll i uppgifterna direkt på datorn
  • Scanna in första sidan undertecknad med bägges namn (sökandes samt handledare/chef)
  • Sökande ska ange tidigare publikationer de senaste fem åren
  • Ansökan ska innehålla CV, Projektbeskrivning, Ekonomi samt Handledarintyg
  • Forskningsbidraget kan inte användas till konferenser eller resor utan endast till direkta kostnader för projektet t.ex. lön
  • Bara forskning inom Sverige accepteras
  • Mejla ansökan som sammanhållen pdf-fil till forskning@strokeforbundet.se.
Glöm inte skriva under blanketten.

Om ansökan inte uppfyller dessa krav kommer det att inverka menligt på möjligheten till bidrag. Obs! Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Sista ansökningsdag är den 15 september

1. Du som söker första gången

Du som söker för första gången, glöm inte att om du erhåller forskningsanslag så förbinder du dig att rapportera in till förbundet inom två år från det du fick anslaget en redogörelse för projektets interimsresultat.

2. Du som söker ytterligare anslag

Du som söker ytterligare anslag för samma forskningsprojekt ska redovisa vad som hittills har gjorts i pågående projekt på en separat pdf som ska bifogas ansökan.

3. Hantering av personuppgifter

När du söker forskningsmedel ur Strokefonden samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i organisationens register över de som erhåller forskningsanslag. I de fall ansökningar avslås raderas personuppgifterna. Personuppgifterna används för att säkerställa att den som erhållit anslag, inom två år inkommer med redogörelse för projektets interimsresultat. Personuppgifter kopplade till korrekt redovisade forskningsprojekt raderas sju år efter ansökningsåret. Vid hantering av personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR).

Ansökningsblankett
Riktlinjer för ansökan

Lena von Koch, Mia von Euler från vetenskapliga rådet med Kjell Holm under arbetet kring ansökningar.