Till innehåll på sidan

Rapporter

På denna sida finns länkar till olika arbeten eller forskningsprojekt om stroke.

Uppsats: Att leva med hjärntrötthet ett osynligt handikapp

Syftet med uppsatsen var att beskriva innebörden av att leva med hjärntrötthet efter en förvärvad hjärnskada.  Författarna har studerat olika vetenskapliga artiklar på ämnet hjärntrötthet. Ett huvudtema i uppsatsen är, ”Det nya normala med följande underteman: Att förstå förändringen, Att acceptera förändringen och Att hitta bemästringsstrategier.”

Här kan du läsa uppsatsen

Studie: Fall efter stroke – en uppföljning efter tio år

Strokepatienters rapporter om fysiskt tillstånd och hälsa tio år efter stroke visade att många var oberoende i dagliga aktiviteter, upplevde god hälsa och var ofta fysiskt aktiva, även om hälften var 78 år eller äldre. Kognitiv förmåga tio år efter stroke har också följts upp och visats vara mer nedsatt hos dem som drabbats av stroke jämfört med individer som inte fått stroke. Behovet av fortsatt uppföljning efter stroke i ett långtidsperspektiv har bekräftats i våra studier tio år efter stroke skriver Ann-Cathrin Jönsson, Docent, Lunds Universitet, en av forskarna bakom studien.

Sammanfattning av studien
Här kan du läsa hela forskningstudien (på engelska)

Avhandling: Viktigt att uppmärksamma synstörningar efter stroke

Vad som händer i hjärnan vid skador av synintrycksbearbetningen och vilket behov det ställer på rehabilitering, har länge undervärderats inom rehabiliteringsmedicin. Men vinden vänder, min förhoppning är att min avhandling: ”Vikten av att uppmärksamma synstörningar efter en förvärvad hjärnskada” (The necessity to consider visual dysfunctions after acquired brain injury) kan vara en del av denna förändring skriver forskaren Märta Berthold Lindstedt som skrivit avhandlingen.

Artikel om avhandlingen
Här kan du läsa hela avhandlingen (på engelska)

Ny forskning inom Stroke Alliance For Europe, SAFE

Här kan du läsa rapporter från SAFE

PRESTIGE AF

TENSION

Studie: Stödpersoners uppfattningar om möjligheter och hinder för en framgångsrik återkomst i arbetslivet för personer med förvärvad hjärnskada.

Doktorand Marie Matérne, hennes handledare Thomas Strandberg och Lars-Olov Lundqvist beviljades forskningsmedel från Strokefonden 2015 för att genomföra en studie om återkomst i arbetslivet för personer som förvärvat en hjärnskada. Här presenteras en sammanfattning av studien och dess resultat.

Studien är publicerad i vetenskaplig tidskrift (på engelska)

Studie: Långa arbetsdagar ökar risken för stroke.

De som arbetar mer än 55 timmar i veckan har högre risk att drabbas av stroke. Det visar en stor studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Studien, med deltagare från Europa, Amerika och Australien visar att de som arbetade mer än 55 timmar i veckan hade 33 procents högre risk att drabbas av en stroke än de som hade en mer normal veckoarbetstid på 35 till 40 timmar.

Här kan du läsa hela studien

Rapport om aktivitetsförmåga, mental trötthet och kognitiv förmåga efter insjuknande i TIA

Emma Kjörk har publicerat en rapport om aktivitetsförmåga, mental trötthet och kognitiv förmåga efter insjuknande i TIA. Rapporten är på engelska.

Rapporten finns att läsa här

Hur påverkas sexualiteten efter en stroke?

Magnus Stentagg vid Malmö högskola har skrivit en rapport om hur sexualiteten påverkas efter en stroke.

Rapporten finns att läsa här