Till innehåll på sidan

Kan stroke klassas som arbetsskada

Denna artikel publicerades i förbundets medlemstidning StrokeKontakt nr 3 2021

Skyddsombudet fick stroken klassad som arbetsskada

Sussi Wensmark har fått sin stroke klassad som arbetsskada, vilket är ovanligt och har därmed beviljats livränta av Försäkringskassan. Vägen har varit lång från det hon fick sin stroke i november 2017 tills dess Försäkringskassan fattade sitt beslut i juni 2021.

Sussi Wensmark var undersköterska på barnintensiven i Lund när hon fick sin stroke 2017. Hon var dessutom huvudskyddsombud och därmed påläst om vad som gäller vilket har kommit väl till pass när det gäller kampen om livränta. Men egentligen finns det två delar i historien om Sussi Wensmark. Den första delen handlar om kampen för att få den vård som hon kände att hon behövde.

För att gå från personal till patient var omtumlande minst sagt. – Jag var ganska förskräckt över hur oprofessionell jag upplevde viss personal på avdelningen. Den första rehabiliteringen kändes inte heller bra med många patienter samtidigt i samma rum. Hon upplevde att personalen inte lyssnade in hennes behov som patient. Efter flera nobbade remisser fick hon äntligen en chans till bedömning på Orup som är en rehabklinik knuten till Skånes Universitetssjukhus. Där fick hon hjälp och stöd. – Det teamet förändrade mitt liv. De var fantastiska verkligen och förstod vad jag pratade om. De gjorde mig medveten om alla de småsaker man måste tänka på som hjärntrött. – Jag har varit driven i min rehab själv och försökt använda verktygen jag fick på Orup. Jag måste planera mina dagar, veckor och månader.

Men ibland dyker det upp något oförutsett som spräcker planeringen och då får hon betala för det.

Så småningom blev det bättre och det ledde till att hon numera på deltid har kunnat återgå till det jobb som hon älskar. Det har inte varit lätt men stödet från chefer och arbetskamrater var starkt. Hon fick en stroke efter en tid med neddragningar i sjukvården och hon hade samtidigt sitt uppdrag som huvudskyddsombud. Själv var hon redan från början övertygad om att stressen var det som framkallade  en stroke.

Hjärntrötthet och svårigheter att ta in saker hon läser ställer till problem men det har inte hindrat henne att med hjälp av både gamla och nya kunskaper ta kamp för rätten till livränta – det vill säga extra pengar utöver sjukpengen varje månad. En bra och kunnig chef som skickade henne till Previa som i sin tur remitterade henne till Arbetsmiljömedicin där man gjorde undersökning för att se om det fanns faktorer som påvisade ett samband mellan Sussis belastning och hennes stroke.

Försäkringskassans beslut innebär dessutom att det är möjligt att få mer pengar från AFA Försäkring, vilket är en kollektivavtalad försäkring. Man ska veta att det är ovanligt att stroke klassas som arbetsskada.
Sussis väg mot beslutet var inte helt bekymmersfri. Efter två år hade den arbetsskadeanmälan hon själv hade skrivit ännu inte kommit till Försäkringskassan. Arbetsgivaren är skyldig att lämna in en sådan om arbetsskada misstänks. – Man behöver inte vara skyddsombud för att få livränta, men man måste kunna mycket mer än vad människor generellt kan.

Sussi är engagerad och tänker på hur man skulle kunna hjälpa människor tillrätta efter en stroke eller hjärnskada. – Jag tycker det är fel att man måste kunna så mycket. Sussi konstaterar att när livet är helt förändrat blir man inte friskare av att få lägre ersättning. – För många är det svårt att få orken att räcka till och får man dessutom stressigt med ekonomin blir det jättetufft. – Jag tänker många gånger att det skulle behöva ett slags patientombudsman som kunde hjälpa människor redan när de fått sin hjärnskada eller stroke.

Sussi Wensmark låter tankarna glida iväg över hur urvattnat det sociala säkerhetssystemet har blivit och konstaterar att idag pratar man bara om arbetsplatsanpassning inte om rehabilitering. Försäkringskassans beslut gäller till och med augusti. Då är det dags för en ny prövning om fortsatt livränta.

Text: Ronald Rosengren

Att tänka på

Sussis fyra viktigaste punkter att tänka på om man vill få stroken godkänd som arbetsskada:

  • Absolut viktigast att bevaka, är att om läkaren bedömer att din arbetsförmåga kommer att vara påverkad i minst ett år och/eller att din inkomst kommer vara sänkt med minst 15 procent under minst ett år, är att dem också skriver det i läkarintyget. Hänvisa till Försäkringskassans Underlag för arbetsskada
  • Samla dokumentation om hur du har mått, samt om du/dina kollegor/skyddsombud har påtalat behov av förbättringar i arbetsmiljön.
  • Försök få bedömning på någon av landets arbets- och miljömedicinska mottagningar.
  • Bevaka att arbetsgivaren gör en arbetsskadeanmälan.

Sussi Wensmark delar med sig av länkar för den som är intresserad av forskning och regler kring arbetsskador och stroke:

Det kan finnas samband mellan stroke och skiftarbete och stress på jobbet – Margareta Edling, artikel i arbetsmiljöforskning.se

Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – En systematisk litteraturöversikt – SBU • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Stress orsakar stroke – Mattias Davidsson, artikel från arbetarskydd.se 

Hjärtinfarkt och stroke drabbar stressade – av Birgitta Ländin, artikel från arbetarskydd.se

Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke eller risk för ny stroke: en kunskapsöversikt av Katarina Jood och Eleonor Fransson, Göteborgs universitet

Systematiska kunskapsöversikter; 5. Arbetsmiljöexponeringar och stroke – en kritisk granskning av evidens för samband mellan exponeringar i arbetsmiljön och stroke av Kristina Jakobsson och Per Gustavsson

Forskning på engelska:

Relation between resting amygdalar activity and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study – The Lancet

Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals – The Lancet

Work stress and risk of death in men and women with and without cardiometabolic disease: a multicohort study – The Lancet