Ett antal forskare erhåller vanligen från 20 000 kr till cirka 250 000 kr. En av tankarna med utdelade medel är att sprida och stödja strokeforskning över landet. Därför är flera ansökningar från samma forskargrupp sällan prioriterade.
Projekten skall vara fokuserade på stroke. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade.

Projekt som tilldelas medel vid utdelningen har dessförinnan granskats och bedömts av vårt vetenskapliga råd. Kvaliteten på projekten skall vara av högt vetenskapligt värde.

2022

44 forskare fick dela på 4,4 miljoner kronor
Listan 2022

2021

45 forskare fick dela på 4,5 miljoner kronor
Listan 2021

2020

46 forskare fick dela på 4 150 000 kr
Listan 2020

2019

48 forskare fick dela på 3 741 000 kr
Listan 2019

2018

57  forskare fick dela på 4 500 000 kronor.
Listan 2018

2017

56 forskare fick dela på 3 000 000 kronor.
Listan 2017

Vetenskapliga rådet granskar ansökningar.