Till innehåll på sidan

GDPR

För Strokeförbundet är personlig integritet viktigt och du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas av oss. Vi eftersträvar därför alltid en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i förbundets och din förenings medlemsregister. De personuppgifter som finns i registret är de som du själv angett när du blir medlem. Vi behöver dina uppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap i form av inbjudningar, utskick av medlemstidning, fakturering och ansökan av statsbidrag. Vid hantering av personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR).

Ta del av dina uppgifter, korrigera och bli ”glömd”

Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns registrerade hos oss. Kontakta oss om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifterna i vårt register. Vill du avsluta ditt medlemskap, kommer alla dina personuppgifter om dig och ditt medlemskap att raderas.

Ansvarig för personuppgifterna

Strokeförbundet är personuppgiftsansvarig för hela medlemsregistret (kontaktuppgifter nedan). Strokeföreningarna är personuppgiftsansvariga för sin del av registret.

Strokeförbundet

Post och besöksadress:
Magnus Ladulåsgatan 1
118 65 Stockholm
E-post: info@strokeforbundet.se
Telefon: 08-721 88 20

Frågor och synpunkter om dina personuppgifter

Kontakta oss om du har frågor och synpunkter om hanteringen av dina personuppgifter. Om du tycker att någon behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till IMY – Integritetskyddsmyndigheten.

 

Mer information om Strokeförbundets personuppgiftspolicy