Pressarkiv för tidigare pressmeddelanden.

2020

Ökat antal strokepatienter ges möjlighet att få livsviktig vård. Men klarar vården att svara upp till möjligheten?
15-01-2020

2019

STROKE-Riksförbundet sätter ljuset på en av de vanligaste konsekvenserna efter stroke
13-05-2019
Skåningar får sämre möjlighet att få sin tal- eller svältfunktion bedömd efter stroke!
08-10-2019
Stroke tar inte julledigt!
16-12-2019

2018

STROKE-Riksförbundet välkomnar nya riktlinjer för strokevården
03-04-2018
Fler kan drabbas av stroke!
07-05-2018
Ny rapport från Riksstroke – Hjälpbehovet stort flera år efter stroke
07-08-2018
Unik strokeutbildning byter skepnad!
13-09-2018
Lågutbildade får sämre rehabilitering efter stroke
12-12-2018
Farligast att få stroke i Kalmar och Dalarna!
13-12-2018

2017

STROKE-Riksförbundet uppmärksammar minskat medvetande om testet som räddar liv!
08-05-2017
Äntligen fokus på rehabilitering i förslaget till nya riktlinjer för stroke!
22-05-2017
Sämre strokevård i region Gävleborg ökar risken för funktionshinder och i värsta fall död.
07-09-2017
Nya riktlinjer inger förhoppningar om en bättre strokevård men blottar samtidigt utmaningar
18-09-2017
STROKE-Riksförbundet rasar mot tydliga kvalitetsvrister i svensk strokevård!
01-11-2017
Politisk styrning är viktig för strokepatienten!
18-12-2017

2016

Stroke är en neurologisk sjukdom, inte som WHO påstår en hjärt- och kärlsjukdom
26-10-2016

2015

En utmaning för strokevården att uppmärksamma de anhöriga
2015

2014

Svik inte de anhöriga
12-05-2014

2013

Svårt att få rätt rehabilitering efter en stroke
2013
Strokerehabiliteringen haltar
14-05-2013

2012

Nationell utvärdering av stroke i kommunerna
2012