Till innehåll på sidan

Måldokument

Dokumentet anger de mål och inriktning som Strokeförbundet har, både vad gäller vår verksamhet och hur vi vill påverka samhället för att möjliggöra ett värdigt liv efter stroke.

Måldokument för Strokeförbundet samt dess läns- och lokalföreningar