Till innehåll på sidan

Om Strokeförbundet

Strokeförbundet är en ideell intresseorganisation som sprider kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symptom och konsekvenser. Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt för att närstående ska få ett gott stöd. Förbundet stödjer även forskning om stroke genom Strokefonden bg: 900-5307.

Vi har strokeföreningar spridda över hela landet. I föreningarna kan både de som fått stroke och deras anhöriga få kunskap, stöd, gemenskap samt möjlighet att skapa opinion på lokalplanet.

Om stroke

I Sverige får cirka 25 000 personer stroke varje år. Av dessa får 85 procent en hjärninfarkt (propp) och 15 procent får en hjärnblödning. Var femte som får stroke är under 65 år. Det är den tredje vanligaste orsaken till död, efter cancer och hjärtsjukdom. Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska (kroppsliga) sjukvården och beräknas kosta samhället drygt 18 miljarder kronor per år.

Om Strokefonden

Strokeförbundet förvaltar Strokefonden som stödjer forskning och sprider kunskap om stroke så att färre insjuknar i framtiden. Strokefonden är den enda fonden som bara fokuserar på forskning kring stroke och dess följder.

Tack vare forskningen har antalet strokedrabbade minskat påtagligt under 2000-talet. Varje år utdelas 4-5 miljoner i forskningsanslag från Strokefonden. Varje gåva för oss ett steg närmare vårt mål – att ingen ska få en stroke.

Strokeförbundet har 90-konto och hela verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

Vi vill

  • Att färre ska drabbas av stroke. Att primärvården och vården generellt ska bli bättre på att fånga upp dem som är i riskzonen för stroke.
  • Att alla de som får stroke får vård direkt på en strokeenhet. Vård på strokeenhet minskar död, funktionsnedsättningar och institutionsberoende.
  • Att alla som har behov av rehabilitering ska få det och om så behövs under lång tid. Samt även återkommande rehabilitering för att därmed bli så oberoende som möjligt av samhällets insatser.
  • Att de som är i yrkesverksam ålder ska få ett bra stöd så att de kan återgå i någon form av arbete efter stroke, om det är möjligt.
  • Att de som behöver omsorg och olika biståndsinsatser efter stroke får det för att kunna leva ett värdigt liv efter stroke.

Dokument

Strokeförbundets stadgar >>

Årsredovisning 2022

Handelsvillkor för gåvor, medlemskap och webbshop

Registerutdrag Skatteverket

Samverkanspolicy