Strokeförbundet är en intresseorganisation för dig som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. I våra föreningar kan både du som fått stroke och dina anhöriga få kunskap, stöd och gemenskap. Välkommen som medlem – du behövs!