För Strokeförbundet är personlig integritet viktigt och du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas av oss. Vi eftersträvar därför alltid en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i förbundets och din förenings medlemsregister. De personuppgifter som finns i registret är de som du själv angett när du blir medlem (vi registrerar aldrig personnummer). Vi behöver dina uppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap i form av inbjudningar, utskick av medlemstidning, fakturering och ansökan av statsbidrag. Vid hantering av personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR).

Ta del av dina uppgifter, korrigera och bli ”glömd”
Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns registrerade hos oss. Kontakta oss om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifterna i vårt register. Vill du avsluta ditt medlemskap, kommer alla dina personuppgifter om dig och ditt medlemskap att raderas.

Ansvarig för personuppgifterna
Strokeförbundet är personuppgiftsansvarig för hela medlemsregistret (kontaktuppgifter nedan). Strokeföreningarna är personuppgiftsansvariga för sin del av registret.
Strokeförbundet
Post och besöksadress:
Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen
E-post: info@strokeforbundet.se
Telefon: 08-721 88 20

Frågor och synpunkter om dina personuppgifter 
Kontakta först oss om du har frågor och synpunkter om hanteringen av dina personuppgifter. Om du tycker att någon behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till IMY – Integritetskyddsmyndigheten.

Mer information om Strokeförbundets personuppgiftspolicy