Dokumentet anger de mål och inriktning som Strokeförbundet har, både vad gäller vår verksamhet och hur vi vill påverka samhället för att möjliggöra ett värdigt liv efter stroke.