Valberedning utsågs vid  representantskapet den 6 juni 2020.

Beslutet blev:

att utse Sven Andreasson, Irene Rosberg, Eva Engström Lindevall och Gudrun Hoffmeister till ordinarie ledamöter i valberedningen

Att utse Sven Andreasson till sammankallande i valberedningen

Att utse Margareta Dahlberg, Stefan Persson och Vivianne Vallgren till ersättare i valberedningen