Strokeförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på stroke i vår verksamhet och i vårt stöd till forskningen. Förbundet bildades 1983. Vi är en ideell, demokratisk organisation som är politiskt och religiöst obunden.

Vi sprider kunskap om stroke och arbetar med intressepolitik och opinionsbildning. Förbundet ger information och råd till medlemmar, allmänheten och vi ger stöd till våra föreningar. Förbundet arbetar för att de som fått stroke ska få en god vård på strokeenhet och en individanpassad rehabilitering. Du ska kunna leva ett värdigt liv efter stroke och dina anhöriga ska få ett gott stöd.

För att förbättra villkoren för dem som har fått stroke uppvaktar vi politiker i riksdagen, deltar i seminarier och mässor. Vi föreläser, anordnar Strokedagen, skriver debattartiklar och remissvar på olika utredningar samt mycket annat. Vi samverkar i vissa frågor för att höras bättre, bland annat tillsammans med Funktionsrätt Sverige, enskilda förbund och SAFE (Stroke Alliance for Europe).

Förbundet delar varje år ut forskningsbidrag till strokeforskningen genom Strokefonden och strokestiftelser.