Goda råd om kommunikation med den som har afasi. Författarna är fyra logopeder och en språkforskare, alla från Norge. Översättning till svenska: Astrid Frylmark, leg. logoped.