Kortfattad folder om STROKE-Riksförbundet. Ger snabbt en bild av förbundets mål och arbete.

Gratis. OBS! Porto tillkommer