Skänk en minnesgåva till Strokefonden.
Information om Strokefonden (med inbetalningskort)
Plusgiro 90 05 30-7.

Gratis. OBS! Porto tillkommer