Träning efter stroke är skriven av Torvald Engvall.

Boken inspirerar till att träna regelbundet och den ger ett stort antal tips som kan vara till stöd för den som har fått stroke, anhöriga och personal.