Vad händer när en förälder får stroke? Skriften är skriven ur ett barns perspektiv.

Gratis. OBS! Porto tillkommer