Informationsskrift på engelska om stroke och STROKE-Riksförbundet.

Gratis. OBS! Porto tillkommer