Uppslagsbok och vägledare om äldreomsorg
Skriven av Sune Hjalmar