En bok om stroke! Skriven av landets enda professor i strokemedicin, Andreas Terént.
Här får vi lära oss vad stroke är, vad som händer de allra första timmarna – i ambulansen, på akuten och på strokeenheten. Boken tar också upp de olika riskfaktorerna, hur vi kan undvika dem och hur vi kan förebygga ett återinsjuknande.