Informationsskrift till dig som fått stroke i yrkesverksam ålder. Tar upp dolda funktionshinder, återgång till arbete. Tips och idéer med mera. A4, 23 sidor