Ur patienters, närstående och vårdares perspektiv.
Bokens redaktör är Ann-Cathrine Jönsson, specialistsjuksköterska och med. Dr. i neurologi. Den är fylld med kunskap om stroke och dess konsekvenser.