Strokesurvivor – vägen vidare efter stroke.

Skriven av Anneli Torsfeldt Heikenborn.