Informationsskrift som beskriver några av de osynliga funktionshindren och som handlar om hur man uppfattar och tolkar omgivningen. A5, 19 sidor