Hjälp oss att sprida att vi finns i hela landet. Efter att ha fått stroke och sedan kommit hem betyder det mycket att få träffa andra i samma situation och kunna delta i våra föreningars aktiviteter. Många känner dock inte till oss så vi behöver din/er hjälp att informera att vi finns och att sprida/dela ut vårt informationsmaterial. I vår webbutik finns allt vårt material, en del är gratis. 

Kontakta oss
Till butiken