Strokekompetensutbildningen finns sedan 2018 även som en webbaserad utbildning, kallad webb-SKU. Även den traditionella utbildningen finns kvar.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen och säkerställa kvaliteten hos personal inom vård, rehabilitering och omsorg samt att utveckla samverkan i vårdkedjan och att stimulera arbete i team.

Förbundet förser kursdeltagarna, utan kostnad, med en strokebrosch* samt ett diplom efter avslutad utbildning. Den traditionella och den webb-baserade utbildningen finns nu som parallella utbildningar att välja på. Vill ni starta en traditionell strokekompetensutbildning kontakta oss innan.

Webb-SKU

Traditionell strokekompetensutbildning

*Vid förlust går det att erhålla ny mot en kostnad, kontakta kansliet 08-721 88 20.


Efter genomförd utbildning:
Utbildningsansvariga skall efter genomgången och godkänd utbildning fylla i ett intyg för var och en av deltagarna samt genom att skriva under intyget bekräfta att alla uppgifter stämmer. 
Alla uppgifter på intyget måste fyllas i.

Intygen ska därefter sändas in till Strokeförbundet som registrerar kompetensbevisen (i händelse av att du behöver ny brosch eller diplom) och översänder ett diplom (kompetensbevis) och en brosch som bevis på den nyvunna strokekompetensen. Kompetensbevisen sparas i tio år.

Intyg för personal inom akut strokevård

Intyg för personal som arbetar inom primärvård, kommun med flera

Intyg för personal som arbetar inom strokerehabilitering