Till innehåll på sidan

Stadgar

Strokeförbundets stadgar reglerar förbundets verksamhet. Stadgarna antogs vid kongressen 2022. För lokal- och länsförening antar kongressen normalstadgar som föreningen använder sig av.

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte.