Strokefonden skapades i samband med att Strokeförbundet bildades 1983 och har under åren delat ut drygt 50 miljoner kronor. Strokefonden är den enda fonden som bara fokuserar på forskning kring stroke och dess följder.

Stöd den enda strokefonden

Strokeförbundet har ett 90-konto. Det innebär att vi är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll och att vi följer deras riktlinjer för insamling. Det är en garanti för att pengarna går till det ändamål de är avsedda för.

För Strokefonden gäller följande devis: “Att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke”. Varje år får förbundet noggrant redovisa till Svensk Insamlingskontroll hur pengarna har använts. Det är din garanti för att pengarna används på rätt sätt. Enligt reglerna måste i genomsnitt minst 75 procent av insamlade medel gå till ändamålet.

Placeringspolicy för Strokefonden

Telefontid på gåvotelefonen 0200 88 31 31 är:

måndag – tisdag kl. 9-12 och 13.30-15 samt onsdag – torsdag kl. 9-12

Nu är det enklare att bidra till kampen mot Stroke

Stödgåva

Hyllningsgåva

Minnesgåva

Visste du att du kan göra en personlig insamling för Strokefonden? Ett smidigt och enkelt sätt att göra din egen insamling och bidra till kampen mot stroke. Varför inte skapa en födelsedagsinsamling en minnesinsamling eller i samband med en aktivitet eller event? Klicka här för att starta insamling via Facebook