Strokefonden skapades i samband med att STROKE-Riksförbundet bildades 1983 och har under åren delat ut drygt 50 miljoner kronor. Strokefonden är den enda fonden som bara fokuserar på forskning kring stroke och dess följder.

Stöd den enda strokefonden

STROKE-Riksförbundet har ett 90-konto. Det innebär att vi är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll och att vi följer deras riktlinjer för insamling. Det är en garanti för att pengarna går till det ändamål de är avsedda för.

För Strokefonden gäller följande devis: “Att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke”. Varje år får förbundet noggrant redovisa till Svensk Insamlingskontroll hur pengarna har använts. Det är din garanti för att pengarna används på rätt sätt. Enligt reglerna måste i genomsnitt minst 75 procent av insamlade medel gå till ändamålet.

Om man inte har möjlighet att skänka gåvor via hemsidan går det att ringa in sina gåvor till gåvotelefon 0200-88 31 31 mellan 9-12, tisdag, onsdag och torsdag.

Nu är det enklare att bidra till kampen mot Stroke

Stödgåva

Hyllningsgåva

Minnesgåva

Visste du att du kan göra en personlig insamling för Strokefonden? Klicka här för att starta insamling via Facebook