Gåvor och testamenten har stor betydelse för vårt långsiktiga arbete. När du lämnar en testamentsgåva till Strokefonden och Strokeförbundet bidrar du till att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke, så att färre insjuknar i framtiden.

Så kan du testamentera till Strokefonden

Det är enkelt att testamentera till Strokefonden och Strokeförbundet. Du anger Strokefonden alternativt vårt 90-konto 90 05 30-7 om du vill att kvarlåtenskapen ska gå till strokeforskningen. Om du vill stödja förbundets arbete för bättre vård och rehabilitering samt ett värdigt liv efter stroke för de som har fått en stroke anger du Strokeförbundet som testamentsmottagare.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på Strokeförbundet.

Vad kan jag testamentera?

Du kan antingen ge ett bestämt belopp eller välja att testamentera föremål, värdepapper eller fastighet som vi kan omsätta till pengar och vidarebefordra till olika forskningsprojekt. Du kan även testamentera hela kvarlåtenskapen eller en viss procent av ditt ägande till Strokefonden eller Strokeförbundet.

Ingen kapitalvinstskatt!

I och med att Strokeförbundet och Strokefonden är en ideell organisation är vi befriade från den kapitalvinstskatt som kan belasta kvarlåtenskap. Det kan göra en stor skillnad när det gäller äldre värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter, om de skiftas i sin helhet och inte säljs av dödsboet.

Ge en gåva med Swish

Du kan enkelt ge en gåva genom att swisha valfri summa till 123900 53 07, ange Gåva.

PS. Vill du ge en minnesgåva?

Hedra minnet av en kär anhörig eller vän med en gåva till Strokefonden. Lämna din minnesgåva via vår hemsida så underlättar du vårt arbete genom minskad administration med att utfärda minnesblad.

Ge din minnesgåva här

Ditt bidrag behövs!

Behovet är stort. Stroke är en av våra stora folksjukdomar och en av de vanligaste orsakerna till vårdberoende och död. Genom kunskap och forskning kan stroke förebyggas.

Stöd den enda Strokefonden!

Här kan ni ladda ner vår folder om att testamentera. Den finns även att beställa i vår webb-butik.