Det finns många olika symtom som kan tyda på en stroke.

Titta på vår kortfilm, på en dryg minut, här ovanför och lär dig  känna igen symtomen – den kan rädda liv!

Till höger ser du också akutkortet som täcker in de flesta symtom, dock inte alla. Memorera akutkortets olika delar  Här nedan räknar vi upp många olika symtom som kan tyda på en stroke. Obs! Symtomen kommer plötsligt!

Halvsidig förlamning,

känselnedsättningar och domningar, ofta inom ena kropps- och ansiktshalvan,

synrubbningar såsom synnedsättning eller synbortfall,

tal- och språkrubbningar, såsom svårigheter att tala, förstå tilltal, att läsa, skriva och räkna.

balansrubbningar och svårt att styra rörelserna,

blixtrande huvudvärk (främst vid hjärnblödning).


Faktagranskare: Hélène Pessah Rasmussen, överläkare och docent, Skånes universitetssjukhus
Reviderad 24 feb 2021