Det finns många olika symtom som kan tyda på en stroke.

Till höger ser du akutkortet som täcker in de flesta symtom, dock inte alla. Memorera akutkortets olika delar – det kan rädda liv! Här nedan räknar vi upp många olika symtom som kan tyda på en stroke. Obs! Symtomen kommer plötsligt!

Halvsidig förlamning,

känselnedsättningar och domningar, ofta inom ena kropps- och ansiktshalvan,

synrubbningar såsom synnedsättning eller synbortfall,

tal- och språkrubbningar, såsom svårigheter att tala, förstå tilltal, att läsa, skriva och räkna.

balansrubbningar och svårt att styra rörelserna,

blixtrande huvudvärk (främst vid hjärnblödning).