Till innehåll på sidan

Symptom på stroke

Det finns många olika symptom som kan tyda på en stroke.

 

Titta på vår kortfilm, på en dryg minut, här ovanför och lär dig  känna igen symptomen – den kan rädda liv!

Här nedan räknar vi upp många olika symptom som kan tyda på en stroke. Obs! Symptomen kommer plötsligt!

  • Halvsidig förlamning
  • Känselnedsättningar och domningar, ofta inom ena kropps- och ansiktshalvan
  • Synrubbningar såsom synnedsättning eller synbortfall
  • Tal- och språkrubbningar, såsom svårigheter att tala, förstå tilltal, att läsa, skriva och räkna
  • Balansrubbningar och svårt att styra rörelserna
  • Blixtrande huvudvärk (främst vid hjärnblödning).

Faktagranskare: Hélène Pessah Rasmussen, överläkare och docent, Skånes universitetssjukhus

Reviderad 24 feb 2021