Till innehåll på sidan

Förebygg stroke

Det går att förebygga stroke i stor utsträckning. Dock finns det strokefall där man inte hittar någon orsaksförklaring. Läs på kortet till höger vilka friskfaktorerna är för att undvika stroke i möjligaste mån. Du kan läsa mer om detta i vår gratisfolder “Det går att förebygga stroke” som finns här på sidan.

Att förhindra återinsjuknande 

Efter en hjärninfarkt, det vill säga en propp, försöker man förhindra nya insjuknanden genom att ge blodproppsförebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel. Man försöker också påverka bakomliggande orsaker och tänkbara riskfaktorer. Behandling av riskfaktorer, som högt blodtryck och rökstopp är av stor betydelse.

TIA ska betraktas som en allvarlig varningssignal

Man beräknar att 30-50 procent av patienterna med TIA kommer att få en hjärninfarkt inom fem år om inte adekvata förebyggande insatser sätts in. Genom utredning och behandling kan man minska risken att får stroke. Vid TIA bör samma förebyggande behandling användas som efter hjärninfarkt.