Till innehåll på sidan

Hur uppkommer stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för en hjärnskada som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att man plötsligt förlorar olika funktioner till exempel rörelser, tal, känsel och syn.

Hjärninfarkt uppstår oftast genom att en blodpropp täpper till någon av pulsådrorna i hjärnan. Resultatet blir en försämrad tillförsel av blod och därmed också av syre till den del av hjärnan som försörjs av kärlet. Det uppstår en syrebrist i området kring proppen, vilket gör att vissa nervceller skadas eller dör och en hjärnskada uppstår. Med hjälp av olika röntgenundersökningar kan man se vilken del av hjärnan som har skadats.

Hjärnblödning uppstår när en försvagad kärlvägg brister och blodet tränger ut i hjärnvävnaden. Försvagningen kan bero på åderförkalkning och högt blodtryck. En blödning kan också uppstå för att ett pulsåderbråck (aneurysm) brister. Om blod då strömmar ut i det vätskefyllda hålrum som omger hjärnan uppstår en subarachnoidalblödning. Den här typen av hjärnblödning förekommer oftast hos personer under 60 år.

TIA orsakas i de flesta fall av små blodproppar som snabbt löses upp varför symptomen blir kortvariga – några minuter upp till maximalt 24 timmar. TIA ska alltid ses som en varningssignal för hotande stroke. Sök upp sjukhus snarast även om symptomen gått över! 

Vill du veta mer om stroke? I vår webbutik hittar du skriften Stroke och livet efter bland många andra.