Till innehåll på sidan

Riskfaktorer för stroke

Omkring två tredjedelar av alla strokefall kan tillskrivas fem riskfaktorer, som alla är möjliga att påverka. Det är högt blodtryck, rökning, förmaksflimmer, diabetes och låg fysisk aktivitet.

Glöm inte att:

  • Hålla koll på blodtrycket
  • Sluta röka
  • Rör på dig! Cykla, promenera med mera minst 30-60 minuter/dag
  • Ät fiberrik mat och mycket frukt och grönsaker
  • Stressa mindre

Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för både hjärninfarkt och hjärnblödning.  Läs mer

Rökning är en stor riskfaktor för stroke. Läs mer

Hjärtsjukdomar ökar risken för att få hjärninfarkt. Detta gäller framför allt vid förmaksflimmer, hjärtinfarkt och vid klaffel. Läs mer

Diabetes ökar risken för hjärninfarkt. Läs mer

Högt kolesterolvärde medför ökad risk att insjukna i stroke.

Livsstil – Övervikt och bristande kroppslig aktivitet är andra riskfaktorer för stroke. Läs mer

Alkohol är en riskfaktor för stroke då den bland annat har en blodtryckshöjande effekt. Läs mer

Stress, såväl psykisk som fysisk är en riskfaktor för stroke.

Ålder, den enda riskfaktorn som vi inte kan påverka. Risken för att få stroke ökar med stigande ålder. Läs mer

Ärftlighet spelar roll genom att man kan ärva disposition för speciella riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck och diabetes men man kan även ärva dåliga levnadsvanor.

Obs! En kombination av flera olika riskfaktorer ökar kraftigt risken för att få stroke!

Läs mer om förebyggande åtgärder i vår gratisfolder, det går att förebygga stroke


Faktagranskare: Hélène Pessah Rasmussen, överläkare och docent, Skånes universitetssjukhus
Reviderad 24 feb 2021