Till innehåll på sidan

Stroke hos barn

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp) eller blödning i hjärnan och drabbar uppemot 100 barn per år i Sverige. Stroke kan drabba alla åldrar från nyfödd till äldre. Alla tillstånd som innebär påverkan av blodflöde, kärlvägg eller koagulation (blodets levringsförmåga) innebär en ökad risk för stroke.

Symptomen vid stroke börjar ofta plötsligt och kan sedan variera över tid. Vanliga symptom är nytillkommen halvsidig förlamning, sänkt medvetande, talsvårigheter eller synfältsbortfall. Hos de yngre barnen är symptomen ofta mer ospecifika och diffusa.

Orsakerna till varför barn drabbas av stroke är betydligt fler än för vuxna. För barn blir därför utredningen avseende bakomliggande orsak mer omfattande. Exempel på tillstånd som medför en ökad risk för stroke hos barn är medfödd hjärtsjukdom, koagulationssjukdomar, systemsjukdomar, trauma och infektioner. Vattkoppor tycks utgöra en speciell riskfaktor. Prognosen styrs av underliggande orsak och skadans utbredning, men även av tiden från insjuknande till behandling. Stroke hos barn är ett allvarligt tillstånd som kan vara livshotande och innebär stor risk för bestående resttillstånd såsom epilepsi, motoriska svårigheter, tal och språkstörning samt påverkan på intellekt och beteende. Tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder är av stor betydelse.

Källa: Barnriksstroke

För mer information om stroke hos barn och ungdomar, klicka på nedanstående länkar: