Vård på en strokeenhet minskar dödlighet, funktionsberoende och behov av institutionsvård, oavsett ålder, kön och svårighetsgraden av stroke.

En strokeenhet är en enhet på sjukhuset som enbart, eller nästan enbart, tar hand om strokepatienter. Där finns ett team med expertkunnande om stroke bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, logoped, arbetsterapeuter och kurator. Teamet ska även ha tillgång till dietist och psykolog. Teamet samarbetar kring det akuta skedet, omvårdnaden och rehabiliteringen. 

När du blir inlagd på en strokeenhet finns ett fastställt program för åtgärder efter stroke för att undvika och snabbt kunna åtgärda medicinska komplikationer. Rehabilitering startas så fort som möjligt  och under vårdtiden ska du som patient och anhörig få information och utbildning. Den totala vårdtiden på sjukhus förlängs inte med vård på en strokeenhet.