TIA – Transitorisk Ischemisk Attack – är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. I Sverige får årligen cirka 12 000 personer TIA. Men det kan vara många fler, då alla troligen inte söker vård vid TIA.

TIA orsakas av en liten propp som löses upp efter en kort tid. Symtomen går oftast tillbaka snabbt, inom några minuter/timmar, men det kan även ta upp till 24 timmar.

Vid TIA får man strokesymtom, vanligast är:

  • förlamning, svaghet, fumlighet eller minskad känsel i armen, benet eller i båda
  • snedhet i ena sidan vid munnen
  • tal- eller språksvårigheter
  • synbortfall på ena ögat eller i halva synfältet.
Åk genast till sjukhus om du får något av dessa symtom!

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokesjukvård har både stroke och TIA högsta prioritet = prioritet 1. Det vill säga akut utredning och behandling av strokeläkare på sjukhus.

Forskning har visat att TIA är mycket allvarligare än man tidigare trott – en av tio personer som haft TIA får stroke inom två dagar. Ungefär var fjärde som får en stroke har haft en eller flera TIA innan. Därför är det viktigt att åka till närmaste akutsjukhus även om symtomen har gått tillbaka.

Genom utredning och behandling kan man minska risken för att få stroke. Man uppskattar att med god behandling av akut TIA kan man förhindra flera hundra stroke per år – bara i Sverige!

Lär dig AKUT-testet


Läs mer om TIA i vår folder TIA – En varningssignal att ta på allvar


Faktagranskare: Hélène Pessah Rasmussen, överläkare och docent, Skånes universitetssjukhus
Reviderad 24 feb 2021