TIA – Transitorisk Ischemisk Attack – är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. I Sverige får årligen cirka 12 000 personer TIA. Men det kan vara många fler, då alla troligen inte söker vård vid TIA.

TIA orsakas av en liten propp som löses upp efter en kort tid. Symtomen går oftast tillbaka snabbt, inom några minuter/timmar, men det kan även ta upp till 24 timmar.

Vid TIA får man strokesymtom, vanligast är:

  • förlamning, svaghet, fumlighet eller minskad känsel i armen, benet eller i båda
  • snedhet i ena sidan vid munnen
  • tal- eller språksvårigheter
  • synbortfall på ena ögat eller i halva synfältet.
Åk genast till sjukhus om du får något av dessa symtom!

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokesjukvård har både stroke och TIA högsta prioritet = prioritet 1. Det vill säga akut utredning och behandling av strokeläkare på sjukhus.

Forskning har visat att TIA är mycket allvarligare än man tidigare trott – en av tio personer som haft TIA får stroke inom två dagar. Ungefär var fjärde som får en stroke har haft en eller flera TIA innan. Därför är det viktigt att åka till närmaste akutsjukhus även om symtomen har gått tillbaka.

Genom utredning och behandling kan man minska risken för att få stroke. Man uppskattar att med god behandling av akut TIA kan man förhindra flera hundra stroke per år – bara i Sverige!

Orsaker till varför man får TIA

Orsakerna till en TIA-attack är desamma som för stroke. En av de vanligaste utlösande faktorerna för TIA är ateroskleros, som är en uppbyggnad av plack i artärerna. Detta plack kan förtränga eller blockera artärerna och minska blodflödet till hjärnan. Andra potentiella utlösare är hjärtproblem som förmaksflimmer (AFib), högt blodtryck och diabetes.


Läs mer om TIA i vår folder TIA – En varningssignal att ta på allvar

TIA är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. Även om symtomen går över av sig självt ska man alltid uppsöka vård efter symtom på TIA! En TIA ska alltid ses som en varningssignal för stroke. En av tio personer som haft TIA får stroke inom två dagar. Ungefär var fjärde som får en stroke har haft en eller flera TIA innan.

TIA står för “transient ischemic attack”. Det är en övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl och orsakas av samma saker som en ischemisk stroke, alltså en blodpropp. Symtomen går oftast tillbaka inom några minuter eller timmar. Den övre tidsgränsen för TIA är 24 timmar, varar symtomen längre är det istället fråga om stroke. Både TIA och stroke är medicinska nödsituationer, man ska alltid åka direkt till ett akutsjukhus om symtom på TIA uppstår, även om symtomen har gått över. Gör du det så ökar möjligheterna att förhindra stroke.

Vid TIA får man strokesymtom, vanligast är:

  • Förlamning, svaghet, fumlighet eller minskad känsel i armen, benet eller i båda.
  • Snedhet i ena sidan vid munnen.
  • Tal- eller språksvårigheter.
  • Synbortfall på ena ögat eller i halva synfältet.

En TIA är en liten propp som vanligtvis kommer antingen från åderförkalkning, ateroskleros, som är en uppbyggnad av plack i artärerna eller från hjärtats hålrum.

Potentiella riskfaktorer är bland annat hjärtproblem som förmaksflimmer,  och högt blodtryck samt diabetes, rökning, stillasittande livsstil med flera. Här kan du läsa mer om riskfaktorer för stroke och TIA.

Alla upplever stress på olika sätt och reagerar på den på olika sätt. Viss forskning har dock visat att det kan finnas en koppling mellan negativ stress och stroke.

Ja, TIA kan återkomma. Därför är det viktigt att du söker läkarvård omedelbart efter att ha fått symtom på en TIA och att du följer din läkares rekommendationer för att förhindra stroke.

Ja! Forskning visar att 1 av 10 som haft en TIA attack får en stroke inom två dagar och ungefär en fjärdedel av de som får stroke har tidigare haft TIA attacker. Sök genast till akutsjukhus om du får symtom på TIA eller stroke! Vänta inte. TIA ska alltid ses som en varningssignal för stroke!