Till innehåll på sidan

Vad gör vi på Strokeförbundet?

Strokeförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på stroke i vår verksamhet och vårt stöd till forskningen.

Vi sprider kunskap om stroke, arbetar med intressepolitik och opinionsbildning. Förbundet ger information och råd till medlemmar, allmänheten och vi ger stöd till våra föreningar. Förbundet arbetar för att de som fått stroke ska få en god vård på strokeenhet och en individanpassad rehabilitering. Du ska kunna leva ett värdigt liv efter stroke och dina anhöriga ska få ett gott stöd.

För att förbättra villkoren för de som har fått stroke uppvaktar vi politiker i riksdagen, deltar i seminarier, mässor, föreläser, anordnar Strokedagen, skriver debattartiklar och remissvar på olika utredningar samt mycket annat. Vi samverkar i vissa frågor för att höras bättre, bland annat tillsammans med Funktionsrätt Sverige, enskilda förbund och SAFE (Stroke Alliance for Europe).

Förbundet delar varje år ut forskningsbidrag till strokeforskningen genom Strokefonden och strokestiftelser. År 2022 delar vi ut  4,7 miljoner kronor.