Till innehåll på sidan

Anhörig till någon som haft stroke

Det är ofta en anhörig som tar vid när vården och omsorgen från samhället minskar eller upphör. Den anhöriga kan vara en partner, make/maka, barn, vän eller granne. Vare sig du är partner, barn eller vän till den anhöriga så behövs kunskap om stroke, stöd och vilka rättigheter som finns för dig som anhörig. Det vill vi som förbund bidra med. Många av våra föreningar har anhöriggrupper, där du kan få råd, stöd och tips och samtidigt känna att du inte är ensam i din situation som anhörig.

Vilket stöd finns för anhöriga:

 • Kommunen är skyldig att erbjuda anhöriga stöd. Kommunens anhörigstöd (ska finnas i varje kommun) kan ge stöd och råd, enskilt eller i grupp, bland annat om avlösning och avlastning.
 • Kuratorhjälp kan man söka via sjukhuset eller i ett senare skede via vårdcentralen.
 • Merkostnadsersättning ansöker man om till försäkringskassan.
 • Gå med i en anhöriggrupp! Där kan du tillsammans med andra dela erfarenheter, tips, råd, sorg och glädjeämnen samt upptäcka att du inte är ensam i din situation. Anhöriggrupper anordnas av strokeföreningar, anhörigkonsulenter, Röda korset med flera.

Tips från erfarna anhöriga:

 • tänk på dig själv ibland, utan att få dåligt samvete
 • våga att be om hjälp, till exempel att ta emot avlastning
 • sover du dåligt och känner dig utmattad gå till doktorn. Ett långvarigt anhörigskap kan vara stressande både för kropp och själ
 • glöm inte att även du behöver få sätta ord på din egen situation
 • ensam är inte stark, sök kontakt med andra i liknande situation

Via följande länk finner du svar på vanliga frågor

Förbundets anhörigundersökning 2021

Strokeförbundet gjorde, med hjälp av Novus, en undersökning som riktade sig till anhöriga. Syftet var att se om och hur pandemin har påverkat den anhöriges situation. Undersökningen visade bland annat att fler yngre anhöriga samt de som bodde i stora städer mådde psykiskt och fysiskt sämre än innan pandemin. Läs rapporten via länken:

Strokeförbundets Anhörigrapport 2021

Juristen har ordet

Om du vill läsa mer utförligt kring stöd för anhöriga och kommunens skyldighet ter och vilka lagar som gäller läs artikeln som juristen Patrik Magnusson har skrivit “Vilket stöd kan anhöriga få?”

Anhörigrapport – en långtidsuppföljning

En unik rapport publicerades 2018  från kvalitetsregistret Riksstroke. De följde upp anhöriga tre och fem år efter deras närståendes stroke, för att se hur situationen såg ut och om den hade förändrats sedan ettårsuppföljningen. Det visade sig att situationen var snarlik hur den var ett år efter den närståendes stroke.

Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om situationen för anhöriga till personer som haft stroke, för att få ett bredare underlag för möjliga förbättringsområden avseende information, utbildning, råd och stöd samt behov av avlösning i den ofta livslånga vårduppgiften.

Några resultat från rapporten:

 • Det var 45 procent av de anhöriga som ansåg att deras partner var helt eller delvis beroende av deras tillsyn och hjälp
 • De anhörigas hjälpinsatser varierade mycket, vanligast var att de hjälpte till med förflyttning utomhus, bad och dusch och därefter med av- och påklädning, förflyttning inomhus och toalettbesök
 • Många anhöriga hjälpte till med städning, ekonomi, brevskrivning, kontakter med vård och omsorg, rehabilitering och att hantera läkemedel.
 • De allra flesta anhöriga upplevde sitt eget hälsotillstånd som ganska eller mycket gott samtidigt som drygt var tionde upplevde det som ganska eller mycket dåligt
 • Drygt en femtedel har vid besvarande av enkäten den senaste månaden känt trötthet och utmattning hela eller en hel del av tiden.

Läs hela rapporten

Läs gärna vår gratisfolder om anhöriga.

Ta gärna del av dessa praktiska tips för att starta en anhöriggrupp. Ladda ner och skriv ut!